.

Διοικητικοί Υπάλληλοι Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: Ανακοίνωση για το σχέδιο «Αθηνά»

Αγαπητή συμπολίτισσα, αγαπητέ συμπολίτη

Την Πέμπτη, 31/01/2013, παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου το Σχέδιο «Αθηνά», για την Ανασυγκρότηση του Χάρτη των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας, στο οποίο προβλέπεται η απορρόφηση του τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (μεταφορά του στη Θεσσαλονίκη) και η κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με διαμοιρασμό των εναπομεινάντων τμημάτων του μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ιδέα που ωρίμαζε από το 1994, ιδρύθηκε το 2003 ως στρατηγική επιλογή, όπως και τα άλλα περιφερειακά ΑΕΙ, των ελληνικών κυβερνήσεων στο πλαίσιο της αποκέντρωσης των ΑΕΙ και της δημιουργίας ειδικών μοχλών ανάπτυξης της περιφέρειας που εδρεύουν.
Η κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μία αδικαιολόγητη και ατεκμηρίωτη επιλογή του Αθηνοκεντρικού μοντέλου ανάπτυξης, στερεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ένα στρατηγικό πόλο κοινωνικής – οικονομικής ανάπτυξης και πολιτισμού. Επιπρόσθετα είναι ιδιαίτερα επισφαλές το μέλλον των εναπομεινάντων τμημάτων (έχει ήδη διαφανεί η πρόθεση κατάργησης των τμημάτων της Κοζάνης) ενώ για τα τμήματα της Φλώρινας θεωρείται βέβαιη η συρρίκνωσή τους. Παράλληλα επιχειρείται, με την κατάργηση/συγχώνευση τμημάτων, ουσιαστική συρρίκνωση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Αποτέλεσμα των πολιτικών αυτών είναι μία Περιφέρεια με αποδυναμωμένο ΤΕΙ και χωρίς Πανεπιστημιακό ίδρυμα.
Αγαπητή συμπολίτισσα, αγαπητέ συμπολίτη
Θεωρούμε ότι άμεσα, όλοι μαζί, οφείλουμε να συμπαραταχθούμε και να διεκδικήσουμε:
  1. Την αυτοτελή και αυτοδύναμη λειτουργία και ισχυροποίηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  2. Την ενίσχυση, αντί της προτεινόμενης συρρίκνωσης, της παρουσίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στις πόλεις της περιφέρειας
Την στιγμή αυτή και χωρίς καμία καθυστέρηση όλοι μας (φορείς αποκεντρωμένης διοίκησης, τοπικοί φορείς και πολίτες) πρέπει με όλες τις δυνάμεις να στηρίξουμε το Πανεπιστήμιό μας και να το θωρακίσουμε έναντι πάντων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου