.

ΥΠΟΙΚ: Απαλλαγή ΦΠΑ για πετρέλαιο κίνησης αλιέων

Την εφαρμογή της απαλλαγής από το ΦΠΑ στην προμήθεια πετρελαίου κίνησης αλιευτικών σκαφών για αλιείς αποδέχτηκε το ΥΠΟΙΚ μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.
Ειδικότερα, αλιείς του νομού Χαλκιδικής κατήγγειλαν στον Συνήγορο του Πολίτη την άρνηση των πρατηριούχων υγρών καυσίμων της περιοχής να τους προμηθεύσουν πετρέλαιο κίνησης με απαλλαγή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), αν και τους
προσκόμιζαν το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία "Δελτίο Προμήθειας Υλικών και
Αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ".


Ο Συνήγορος του Πολίτη έθεσε το ζήτημα στη ΔΟΥ Κασσάνδρας και στη Διεύθυνση ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών. Η Διεύθυνση ΦΠΑ θεώρησε ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό και εν προκειμένω η πώληση υγρών καυσίμων από τους πρατηριούχους με ΦΠΑ δεν συνιστά φορολογική παράβαση, εφόσον ο φόρος αποδίδεται νομίμως στο δημόσιο.

Ακόμα, έκρινε ότι το ζήτημα της τυχόν νόθευσης του ανταγωνισμού δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά της.

Στη συνέχεια απηύθυνε τα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη στις τελωνειακές διευθύνσεις του Υπουργείου, οι οποίες πληροφόρησαν την Αρχή ότι δεν έχουν αρμοδιότητα για την κυκλοφορία των καυσίμων στην αγορά, όπως στη συγκεκριμένη
υπόθεση.

Εξαιτίας των αντιφατικών απόψεων των υπηρεσιών, η Αρχή απέστειλε εκ νέου έγγραφο σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Πηγη: euro2day.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου