.

Νέος Νόμος [4122/2013] για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4122/2013 για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και την εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Παρακάτω μπορείτε να δείτο το ΦΕΚ:0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου