.

Οι βιομηχανίες θα πληρώνουν για τους ρύπους τους

Πηγή: Εφ. Έθνος, 23.07.09

Η βασική αρχή του κοινοτικού δικαίου «ο ρυπαίνων πληρώνει» αποκτά επιτέλους «σάρκα και οστά» και στη χώρα μας, καθώς προωθείται σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο η νομοθεσία μας συμμορφώνεται σε σχετική κοινοτική οδηγία (2004/35/ΕΚ), με την ελπίδα να διασωθούν ευαίσθητα οικοσυστήματα (ποτάμια, λίμνες, ακτές, βουνά) από τη συνεχή ρύπανση, αλλά και να προστατευθεί αποτελεσματικά η δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό καθεστώς, κάθε φορέας εκμετάλλευσης (π.χ. βιομηχανία, βιοτεχνία ή άλλου είδους επιχείρηση), που ρυπαίνει το περιβάλλον, είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να αποκαταστήσει ό,τι κατέστρεψε. Ταυτόχρονα είναι όμως υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να πάρει και τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, εφόσον υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής ζημιάς.

Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης αδρανήσει, μπορεί να υποχρεωθεί από το κράτος να πάρει τα μέτρα ή εφόσον αναλάβει άμεση δράση η πολιτεία, μπορεί στη συνέχεια να ανακτήσει π.χ. από τη ρυπογόνα βιομηχανία όλα τα ποσά που κατέβαλε για την πρόληψη ή την αποκατάσταση της ζημιάς. Η επιχείρηση που δεν συμμορφώνεται θα απειλείται με «τσουχτερά» πρόστιμα και άλλες διοικητικές κυρώσεις (π.χ. αναστολή λειτουργίας).

Το σχέδιο Π.Δ. «πέρασε τις εξετάσεις» του Συμβουλίου της Επικρατείας ως κατ αρχήν νόμιμο, αλλά δέχτηκε και πολλές παρατηρήσεις, που επιβάλλουν άμεσες διορθώσεις και διαγραφές, σε σημεία όπου διαπιστώθηκε ότι η προστασία του περιβάλλοντος ήταν μικρότερη από εκείνη την οποία επέβαλε η κοινοτική οδηγία.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου