.

ΔΕΗ: Επιστροφή στην κερδοφορία το α' εξάμηνο του 2009

Αναδημοσίευση: Εφ. EXPRESS, της Πηνελόπη Μητρολια, 27/8/09

ΠΛHPHΣ ήταν η αντιστροφή των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ το πρώτο εξάμηνο του 2009, που παρουσίασε σημαντικά κέρδη ύψους 412,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 111,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, ως αποτέλεσμα της μείωσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και της μείωσης των δαπανών για αγορές ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπών CO2.

Μάλιστα, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της ΔΕΗ Τάκη Αθανασόπουλου με αφορμή την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου, η πλήρης αντιστροφή των οικονομικών αποτελεσμάτων προέκυψε από την επίδραση εξωγενών παραγόντων που δεν ελέγχονται από τη ΔΕΗ, «γεγονός που καταδεικνύει, πόσο ευάλωτη είναι στις διακυμάνσεις από μη ελεγχόμενους εξωγενείς παράγοντες».

Το πρώτο εξάμηνο του έτους για τη ΔΕΗ χαρακτηρίζεται από μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως στον βιομηχανικό και αγροτικό τομέα, με αποτέλεσμα ο όγκος πωλήσεων να μειωθεί κατά 4,9%. Παρ'Α όλα αυτά τα έσοδα της επιχείρησης από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας είναι αυξημένα κατά 6,6% και διαμορφώθηκαν σε 2.742,9 εκατ. ευρώ έναντι 2.572,1 εκατ. το α'Α εξάμηνο 2008, ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμολογίων του ρεύματος κατά 7,3% από τον Ιούλιο του 2008.

Ειδικότερα οι δαπάνες της ΔΕΗ για αγορά υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου και ενέργειας μειώθηκαν κατά 41,9% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2008. Επίσης η υδροηλεκτρική παραγωγή αυξήθηκε κατά 51,4%, ενώ παράλληλα, η παραγωγή από λιγνιτικούς σταθμούς επίσης αυξήθηκε κατά 8,6%.

Oπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Αθανασόπουλος το α'Α εξάμηνο του 2009 η διαθεσιμότητα των λιγνιτικών μονάδων ήταν 80,2% (η υψηλότερη από το 2004) και το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή, συνετέλεσαν στο να καλυφθεί η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 60,2% από εγχώρια καύσιμα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 50,6% και 55,5% το α'Α εξάμηνο του 2008 και του 2007, αντίστοιχα.

Τα συνολικά έσοδα της ΔΕΗ ανήλθαν σε 2.928,4 εκατ. από 2.764,9 εκατ. το α'Α εξάμηνο 2008, αυξημένα κατά 5,9%, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 898,8 εκατ. έναντι 222,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, αυξημένα κατά 304,5%. Τα προ φόρων κέρδη του α'Α εξαμήνου 2009 ανήλθαν σε 557,4 εκατ., έναντι ζημιών 115 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προ αποσβέσεων συνολικές λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 20,2%, από 2.542,7 εκατ. το α'Α εξάμηνο 2008 σε 2.029,6 εκατ. γεγονός που οφείλεται, κυρίως, στη μείωση της δαπάνης για την κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραγωγή από φυσικό αέριο μειώθηκε κατά 41,1% και σε συνδυασμό με τη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου κατά 2,6%, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της αντίστοιχης δαπάνης από 397,4 εκατ. το α'Α εξάμηνο 2008, σε 227,8 εκατ. το α'Α εξάμηνο 2009.

Οι επενδύσεις του εξαμήνου ανήλθαν σε 489,8 εκατ. έναντι 442,4 εκατ. το α'Α εξάμηνο 2008, ενώ το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε 4.247,6 εκατ. έναντι 4.001,4 εκατ. το α'Α εξάμηνο 2008, αυξημένο κατά 246,2 εκατ. ή 6,2%. Ο αριθμός του μισθοδοτηθέντος τακτικού προσωπικού μειώθηκε σε 23.208 άτομα, έναντι 24.007 ατόμων το πρώτο εξάμηνο του 2008.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου