.

ΔΕΗ: Διαψεύσεις για τα bonus σε στελέχη της

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΕΗ ρητά και κατηγορηματικά διαψεύδει ρεπορτάζ κεντρικού δελτίου ειδήσεων τηλεοπτικού σταθμού, σύμφωνα με το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθούν αυξήσεις των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος και ότι εγκρίθηκαν bonus σε στελέχη της Επιχείρησης.
Συγκεκριμένα:
· Καμμία απολύτως αύξηση στα τιμολόγια της δεν έχει ζητήσει η ΔΕΗ.
· Κανένα απολύτως bonus δεν έχει εγκριθεί για στελέχη της. Αντίθετα, οι αποδοχές του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, του αντιπροέδρου και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου μειώθηκαν ήδη κατά 60%, το οποίο έχει συνδεθεί με την επίτευξη πολύ υψηλών στόχων.
Η Επιχείρηση ενέκρινε για έξι (6) στελέχη ηθικές και υλικές αμοιβές (ένα μηνιαίο μισθό) για την ιδιαίτερα μεγάλη συμβολή τους στους τομείς ευθύνης τους. Αυτή είναι μία πρακτική η οποία έχει εφαρμοσθεί και στο παρελθόν, όταν τα στελέχη με τη ξεχωριστή δραστηριότητά τους συμβάλλουν ιδιαίτερα στα αποτελέσματα της Επιχείρησης.

Αθήνα, 10.8.2009

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου