.

Απάντηση Αθανασόπουλου στο Σπάρτακο για την επιστολή του περί απόσυρσης μονάδων

Η απάντηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ στο Σπάρτακο, αναφορικά με την από 3.8.09 επιστολή του για το πρόγραμμα τροφοδοσίας και απόσυρσης μονάδων παρατίθεται παρακάτω:Επιστολή - Απάντηση Αθανασόπουλου σε Σπάρτακο 7.08.09

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου