.

ΔΕΗ: Ανάθεση της Μονάδας 5 στη Μεγαλόπολη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, Τρίτη 25 Αυγούστου 2009, αποφάσισε την ανάθεση της κατασκευής της Μονάδας συνδυασμένου κύκλου Νο. 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β' στη μειοδότρια κοινοπραξία των εταιρειών ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και ΕΤΑΔΕ Α.Ε.

Η καθαρή αποδιδόμενη ισχύς της Μονάδας ανέρχεται σε 811 MW και ο καθαρός βαθμός απόδοσης σε 56,9%.

Το τίμημα για την κατασκευή της Μονάδας θα ανέλθει σε € 500.000.000, έναντι της αρχικά υποβληθείσας προσφοράς της μειοδότριας κοινοπραξίας ύψους € 543.000.000. Περαιτέρω, η ανάδοχος κοινοπραξία δεν θα εγείρει καμμία απαίτηση σχετικά με ενδεχόμενη καθυστέρηση έως 13 μήνες στην έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της Μονάδας, λόγω μη διαθεσιμότητας των Δικτύων Μεταφοράς 400kV ή/και Φυσικού Αερίου.

Προϋπόθεση για την ως άνω ανάθεση είναι η αποδοχή από τον ανάδοχο του σχετικού με τα παραπάνω Ειδικού Όρου, που περιλαμβάνεται στη σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα περιληφθεί στη σύμβαση που αναμένεται να υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών εντός του επομένου διμήνου, μετά τις αναγκαίες προς τούτο συζητήσεις.

Αθήνα, 25.8.2009

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου