.

Δημόσια Πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης για το κοίτασμα της Βεύης

Δελτίο Τύπου, 20/8/09

Κηρύχθηκε άγονος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από πόρισμα σχετικής Επιτροπής Αξιολόγησης λόγω λήξης των εγγυητικών επιστολών των διαγωνιζομένων ο διαγωνισμός εκμίσθωσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στην περιοχή Βεύης του Ν. Φλώρινας, που είχε προκηρυχθεί το Μάιο του 2006.
Κατόπιν της ματαίωσης του διαγωνισμού και προκειμένου να επισπευσθεί η έρευνα και εκμετάλλευση του λιγνιτικού κοιτάσματος της Βεύης, πράγμα που αποτελεί και πάγιο αίτημα των κατοίκων και φορέων της περιοχής, ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης απευθύνει σήμερα βάσει του άρθρου 144 του Μεταλλευτικού Κώδικα δημόσια πρόσκληση στις επιχειρήσεις που το επιθυμούν να εκδηλώσουν δημόσια το ενδιαφέρον τους για την ανάθεση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του μεταλλευτικού χώρου μετά από διαπραγμάτευση.
Η διαπραγμάτευση θα διεξαχθεί από Επιτροπή απαρτιζόμενη από πρόσωπα υψηλού κύρους, η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στον Υπουργό Ανάπτυξης, και η σύμβαση που θα υπογραφεί θα υποβληθεί προς κύρωση στη Βουλή.
Η Επιτροπή, που συγκροτήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, αποτελείται από τους:
Χαράλαμπο Τσουτρέλη, Πρόεδρο του ΙΓΜΕ, ως Πρόεδρο,
Γρηγόρη Πραστάκο, πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και
Μιχάλη Σταθόπουλο, ομότιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών, ως Μέλη, και Σπύρο Οικονόμου, Γενικό Διευθυντή του ΙΓΜΕ, ως Γραμματέα.
Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας και της σύμβασης θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης από την Επιτροπή, αφού ληφθούν υπόψη μεταξύ άλλων η εμπειρία από τον ματαιωθέντα διαγωνισμό, τα εχέγγυα που παρέχουν τα ενδιαφερόμενα επιχειρηματικά σχήματα, οι υφιστάμενες συνθήκες και η ανάγκη ορθολογικής εκμετάλλευσης του κοιτάσματος.
Αποδεκτές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα θεωρηθούν αυτές που θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Ανάπτυξης και θα δημοσιοποιηθούν το αργότερο έως τις 04.09.2009.
Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι για τη μίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου Βεύης καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με αίτηση προς την Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου, Δ/νση Ενεργειακών Ορυκτών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με τα εξής στοιχεία:
1. Επωνυμία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου επιχειρηματικού σχήματος.
2. Εκδήλωση πρόθεσης για ανάληψη της εκμίσθωσης δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου Βεύης
3. Απόδειξη ότι το επιχειρηματικό σχήμα διαθέτει τα εχέγγυα για την διενέργεια έρευνας και εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου