.

Μετεγκατάσταση Ποντοκώμης: Αποφάσεις τοπικών φορέων

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν οι ομόφωνες αποφάσεις της τοπικής κοινωνίας , οι οποίες εστάλησαν αρμοδίως, για τις μετεγκαταστάσεις του οικισμού Ποντοκώμης, μετά την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ (19.05.09):
- Του Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης (28.05.09) όπου αναφέρεται ότι "Αναμένουμε από την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε σχετική νομοθετική ρύθμιση (μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία) η οποία θα εξασφαλίζει τόσο τα θέματα των απαλλοτριώσεων όσο και τα λοιπά θέματα της εξασφάλισης των δημόσιων υποδομών καθώς και του ρόλου των εμπλεκομένων φορέων στο μεγάλο εγχείρημα της μετεγκατάστασης. Έτσι θα ξεπεραστεί αυτή η «ατυχής» αναφορά από μέρους της ΔΕΗ και θα αποδείξει η πολιτεία το πραγματικό ενδιαφέρον της."
- Του Δημοτικού Συμβουλίου Δημ. Υψηλάντη (29.05.09) όπου αναφέρεται ότι "Ζητάμε από την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε σχετική νομοθετική ρύθμιση (μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία) η οποία θα εξασφαλίζει τόσο τα θέματα των απαλλοτριώσεων όσο και τα λοιπά θέματα της εξασφάλισης των δημοσίων υποδομών καθώς και του ρόλου των εμπλεκομένων φορέων στο μεγάλο εγχείρημα της μετεγκατάστασης . Είναι μοναδική διέξοδος για να αποφευχθούν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οικισμού στο μέλλον."

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου