.

Νομαρχία Κοζάνης: 18,5 εκ € για αποκαταστάση περιβάλλοντος ΜΑΒΕ

Δεκαοχτώμισι (18,5) εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του μεταλλείου των πρώην ΜΑΒΕ από το ΕΠΠΕΡ με χθεσινή Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά. Το έργο περιλαμβάνει τη Β’ φάση της αποκατάστασης των αποθέσεων καθώς και την καθαίρεση και τον ενταφιασμό των κτηριακών εγκαταστάσεων. Αναλυτικότερα στη μελέτη, που ήδη έχει εκπονηθεί, περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες:
· Ολοκλήρωση της αποκατάστασης των αποθέσεων του εργοστασίου (τμήμα Β’), καθώς και των υπόλοιπων αποθέσεων μέχρι αυτών του μεταλλείου (τμήμα Γ’).
· Υδραυλικά έργα στράγγισης των όμβριων νερών που συγκεντρώνονται στο υφιστάμενο στα Ανατολικά ρέμα, σύμφωνα με την υδρολογική μελέτη της λεκάνης αυτής. Τα έργα αυτά θα προστατεύουν από την διάβρωση τα διαμορφωμένα στο ανατολικό τμήμα με βαθμίδες πρανή.
· Διαμορφώσεις και τα έργα αποκατάστασης των παταριών του μεταλλείου (τμήμα Δ’) και εξωτερικών οριζόντιων επιφανειών στο κύριο εργοταξιακό χώρο των ΜΑΒΕ.
· Φυτοτεχνική αποκατάσταση όλων των παραπάνω διαμορφωμένων τμημάτων, με εφαρμογή πρόσθετων αντιδιαβρωτικών μέτρων σε πρανή φύτευσης.
· Ιδιαίτερο σχεδιασμό των βαθμίδων για αντιδιαβρωτική προστασία των πρανών και την δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους χώρους φύτευσης με ράμπες σύνδεσης.
· Εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού δικτύου σε όλους τους χώρους φύτευσης.
· Καθαίρεση και ενταφιασμός των κτηριακών εγκαταστάσεων.

Όπως είναι γνωστό, η συνολική έκταση του μεταλλείου των πρώην ΜΑΒΕ 4.150 στρεμμάτων με την τελευταία απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου περιέρχεται στην ιδιοκτησία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης έναντι ενός (1) ευρώ από την έως τώρα ιδιοκτήτρια Τράπεζα Πειραιώς. Έτσι η συνολική έκταση και οι επενδύσεις σ’ αυτήν, που θα φτάσουν τα 30 εκ. ευρώ, θα είναι ιδιοκτησία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, δηλαδή της τοπικής κοινωνίας. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία προσωπικά του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή, ο οποίος χειρίστηκε το όλο θέμα με το αίσιο αυτό αποτέλεσμα.

Με την χθεσινή απόφαση του κ. Σουφλιά ένα ακόμα μεγάλο έργο δρομολογείται στο Νομό Κοζάνης, η δημοπράτηση του οποίου υπολογίζεται να γίνει εντός του φθινοπώρου και η έναρξη των εργασιών την άνοιξη του επόμενου έτους.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου