.

Επιστολή του προέδρου της ΔΕΗ Τ. Αθανασόπουλου

ME αφορμή δημοσίευμα-σχόλιο της ΕΞΠΡΕΣ στις 30 Ιουλίου 2009 για το θέμα που έχει δημιουργηθεί στη ΔΕΗ μεταξύ της διοίκησης και των συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ σχετικά με τον διαγωνισμό κατασκευής μονάδας φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Παναγιώτης Αθανασόπουλος απέστειλε επιστολή στην εφημερίδα μας, την οποία και δημοσιεύουμε. Η επιστολή, με ημερομηνία 3 Αυγούστου 2009, έχει ως εξής :
«Κύριε Διευθυντά,
Με πολύ μεγάλη προσοχή διάβασα το κύριο άρθρο της έγκριτης εφημερίδας σας με τίτλο “Ζητούνται απαντήσεις από όλους για τη ΔΕΗ” που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2009.
Θέλω να σας συγχαρώ για την προσέγγιση και τις επισημάνσεις που κάνετε για ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως είναι αυτό της παρεμπόδισης συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ από τους συνδικαλιστές. Γιατί, το θέμα αυτό έχει ευρύτερη σημασία, όχι μόνο γιατί αφορά τη ΔΕΗ –τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας– αλλά επειδή, ταυτόχρονα με αυτό, θίγεται το ευρύτερο ζήτημα του τρόπου της Εταιρικής Διακυβέρνησης στη χώρα μας.

Η Διοίκηση της ΔΕΗ –αν και δυσκολεύεται σημαντικά στο έργο της– κατανοεί πλήρως ότι τέτοιες συμπεριφορές πηγάζουν από αντιλήψεις και νοοτροπίες που έχουν καλλιεργηθεί επί μακρόν, αλλά και από την έλλειψη μιας ευρύτερα παγιωμένης σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας, που προβλέπει διακριτούς ρόλους τόσο μέσα σε μια επιχείρηση, όσο και μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών. Αυτή η παρατηρούμενη συμπεριφορά ανοχής εκ μέρους πολλών εμπλεκόμενων μερών, από άμεσα ενδιαφερόμενους έως και παρατηρητές, ενισχύει περαιτέρω την εμφάνιση συμπεριφορών επιβολής απόψεων και όχι εποικοδομητικού διαλόγου με διακριτούς ρόλους.

Η κύρια πηγή εξουσίας για την άσκηση διοίκησης και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων είναι, σε μια πολυμετοχική επιχείρηση, το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στις συγκεκριμένες αρμοδιότητες και τους σκοπούς που του έχουν θέσει οι μέτοχοι της εταιρίας διά του Καταστατικού της. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο –και μόνον αυτό– είναι εκείνο που έχει την ευθύνη να παίρνει τις αποφάσεις που εξυπηρετούν το συμφέρον της Επιχείρησης και κατατείνουν στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Oταν αυτή η θεμελιώδης αρχή Εταιρικής Διακυβέρνησης αμφισβητείται, και μάλιστα εμπράκτως, από ομάδες που επιθυμούν να επιβάλουν την άποψή τους στα θεσμικά αρμόδια όργανα μιας εταιρίας, οι συγκρούσεις είναι σχεδόν αναπόφευκτες. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, και άλλοι κατά περίπτωση φορείς, πιστεύουν πως, εάν δεν συμφωνούν στις προτάσεις που εκάστοτε τίθενται, πρέπει οι αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων να παίρνονται αναλόγως. Σύμφωνα, όμως, με τις αρχές μιας διαλεκτικής κοινωνίας, η διάσταση απόψεων επιλύεται μέσω του διαλόγου μεταξύ αυτών που έχουν την ευθύνη της απόφασης και σε κάθε περίπτωση οι αποφασίζοντες φέρουν την ευθύνη των πράξεών τους.

Η Διοίκηση της ΔΕΗ πάντοτε επεδίωκε και επιδιώκει να έχει ένα εποικοδομητικό διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα για την Επιχείρηση μέρη (stakeholders), ιδίως με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να τους ενημερώνει για σημαντικά θέματα της Εταιρίας που τους αφορούν και σχετίζονται με τον ρόλο τους. Περαιτέρω διάλογος με εκπροσώπους εργαζομένων γίνεται και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου, στο οποίο μετέχουν ως μέλη δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων. Επομένως, υπάρχει συνεχής και υπεύθυνη ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Oμως, σε κάθε επιχείρηση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εκείνο που παίρνει τις τελικές αποφάσεις, ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση που διακόπτονται βιαίως συνεδριάσεις του από εκπροσώπους των εργαζομένων ή άλλων φορέων, τέτοιες ενέργειες όχι μόνο δημιουργούν δυσχέρειες στην ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης αλλά ανατρέπουν βασικές αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και τη θέση και επιρροή των μετόχων της εταιρίας.

Επιπλέον, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η επιβολή απόψεων και ενεργειών, ιδίως όταν αυτές στρέφονται τόσο κατά των δικαιωμάτων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και κατά της απαίτησης του Κοινωνικού Συνόλου για μια ΔΕΗ ισχυρή, που θα εξασφαλίζει καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες της.

Εμείς από την πλευρά μας, ως Διοίκηση της ΔΕΗ, θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε να αναπτυχθεί και να ωριμάσει και στην εταιρία μας ο θεσμός της Εταιρικής Διακυβέρνησης που θα συμβάλει ουσιωδώς στη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας της. Σε αυτή την προσπάθεια –που στην πραγματικότητα αφορά όλη τη χώρα– κάθε φωνή, όπως αυτή της εφημερίδας σας, που θα κατατείνει στην ίδια κατεύθυνση, είναι όχι μόνο καλοδεχούμενη αλλά και αναγκαία.


Με τιμή

Παναγιώτης Αθανασόπουλος»

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου