.

Απόφαση ΤΕΔΚ για τη συνδιοργάνωση του Συνεδρίου για την ενέργεια με την ΚΕΔΚΕ στην Κοζάνη

Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας συνδιοργανώνει με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Κοζάνης, το Δήμο Κοζάνης και την επιστημονική στήριξη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2009, στην αίθουσα Τέχνης του Δήμου Κοζάνης (πάρκο Αγίου Δημητρίου) Συνέδριο με θέμα:
«Ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση - Προβλήματα και Προοπτικές»
Στόχος του Συνεδρίου είναι μέσα από το διάλογο να αναπτυχθούν οι προοπτικές και οι δυνατότητες των Ο.Τ.Α. στη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, καθώς και η πληροφόρηση σε επενδυτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία που θα εξασφαλίσουν μια βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνάρτηση με την κοινωνική αποδοχή και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Η ΤΕΔΚ Κοζάνης κατά τη συνεδρίαση της 4ης Αυγούστου 2009 όρισε επιτροπή συνεδρίου τα μέλη του Δ.Σ. Ζαμανίδη Σάββα (πρόεδρο), Κουκουλιό Δημοσθένη και Μαυροματίδη Δημήτρη. Τα μέλη του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ που συμμετέχουν στα όργανα της ΚΕΔΚΕ Κουκουλόπουλος Πάρης και Νανοπούλου Άννα, θα είναι επίσης μέλη της επιτροπής. Στόχος της είναι η τελική διαμόρφωση του προγράμματος σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε σχετικά:
Εισηγητική έκθεση ΚΕΔΚΕ Ενέργεια και τοπική αυτοδιοίκηση


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου