.

Η Ε.Ε. επιβάλλει μέτρα προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών από την «ενεργειακή φτώχεια»

Αναδημοσίευση: Εφ. express, της Μαρίνα Κουρμπέλα, 21/8/09

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ φτώχεια είναι διογκούμενο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Eνωση και κατά συνέπεια τα κράτη - μέλη που πλήττονται από αυτήν και δεν το έχουν ακόμη πράξει θα πρέπει να αναπτύξουν Εθνικά Προγράμματα Δράσης, ή άλλα, κατάλληλα πλαίσια δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από μια τέτοια κατάσταση και σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίσουν τον ενεργειακό εφοδιασμό τους.

Αυτό επισημαίνεται στην οδηγία 2009/72, για τους κοινούς κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Eνωσης, που μόλις δημοσιεύθηκε και την όποια, όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενο δημοσίευμα, θα πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. το αργότερο έως τις 3 Μαρτίου 2011.

Η οδηγία προβλέπει ότι κάθε κράτος - μέλος πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, για επαρκείς διασφαλίσεις, σχετικά με την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.

Oπως προβλέπει η οδηγία, κάθε κράτος - μέλος μπορεί να ορίσει την έννοια των «ευάλωτων καταναλωτών» επισημαίνοντας ότι μπορεί να γίνεται αναφορά στην ενεργειακή φτώχεια και ορίζει μεταξύ άλλων την απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιμες περιόδους.

Προκειμένου να επιτυγχάνεται η εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού στους ευάλωτους καταναλωτές τα κράτη - μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, όπως είναι τα Εθνικά Σχέδια Ενεργειακής Δράσης και ευεργετήματα σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Γενικά η οδηγία προβάλλει το θέμα των καταναλωτών με ιδιαίτερη έμφαση στους ευάλωτους καταναλωτές και σε όσους κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «τα συμφέροντα των καταναλωτών θα πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά της οδηγίας».

Σημειώνεται, ότι ανάλογες ρυθμίσεις προβλέπονται και στη νέα οδηγία για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου της Ε.Ε., την 2009/73, την οποία τα κράτη - μέλη θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουν το αργότερο έως τις 3 Μαρτίου 2011.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου