.

Καταργείται το μονοπώλιο της ΔΕΗ στη χρήση λιγνίτη

Πηγή: Εφ. express,7.08.09

«ΣΠΑΕΙ» το μονοπώλιο της ΔΕΗ στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων λιγνίτη και ανοίγει ο δρόμος για ιδιωτική ηλεκτροπαραγωγή από το σαφώς φθηνότερο, έναντι του εισαγόμενου φυσικού αερίου, εγχώριο καύσιμο.
Με χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποδέχθηκε σχετικές προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να σταματήσει η παραβίαση των όρων του ανταγωνισμού στην εκμετάλλευση του λιγνίτη, η ΔΕΗ αποκλείεται πλήρως από νέα κοιτάσματα λιγνίτη και περιορίζεται σε χρήση του 60% του συνόλου των αποθεμάτων της χώρας.
Συγκεκριμένα, επιβάλλεται η άμεση διενέργεια διαγωνισμών για την παραχώρηση από το Eλληνικό Δημόσιο σε ιδιώτες, της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων Βεύης, Βεγοράς, Ελασσόνας και Δράμας και ο αποκλεισμό της ΔΕΗ ακόμη και από τη δυνατότητα αγοράς του καυσίμου που θα εξορύσσεται από τα συγκεκριμένα κοιτάσματα. Σύμφωνα με την απόφαση, οι διαγωνισμοί για την εκμετάλλευση των λιγνιτωρυχείων πρέπει οπωσδήποτε να προκηρυχθούν το αργότερο εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, ενώ τα δικαιώματα παραχώρησης πρέπει πράγματι να χορηγηθούν στους επιτυχόντες υποψηφίους το αργότερο εντός 12 μηνών από την απόφαση.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου