.

Φωτοβολταικό πάρκο στην πρώην ΑΕΒΑΛ

Πηγή: Δίκτυο ΕΡΑ, 12/8/09

Την Άνοιξη του 2010 αναμένεται να λειτουργήσει το φωτοβολταικό πάρκο της Δημοτικής επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας σε χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ μετά την έγκριση που πήρε πρόσφατα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η επιχείρηση προχώρησε στην υλοποίηση του έργου για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μετά τα αποτελέσματα πιλοτικού προγράμματος που αποδείχθηκαν ενθαρρυντικά για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός οργανωμένου φωτοβολταικού πάρκου που θα ολοκληρωθεί το επόμενο εξάμηνο. Εκτιμάται ότι η συνολική ισχύς της παραγόμενης ενέργειας θα είναι 100 κιλοβάτ, και το κόστος εγκατάστασης θα ανέλθει στις 300- 350 χιλιάδες Ευρώ, ενώ, το ποσοστό χρηματοδότησης θα κυμαίνεται στο 35-40.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου