.

Τοποθέτηση Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης για μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Τοποθέτηση στο Δ.Σ. Δημ. Υψηλάντη Ποντοκώμη 16.12.09
ΘΕΜΑ : Μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης.

κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
κ. Δήμαρχε, κ. κ. μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη, κυρίες & κύριοι, δημότες του Δ Δ Ποντοκώμης

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αλλά και με αίσθημα συνέπειας και ευθύνης, το Δ Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, δέχτηκε την πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη, όπως αυτή διατυπώθηκε έγγραφα από το Δήμαρχο κ. Μιχαηλίδη, την οποία και συνεπικουρεί η Ν Αυτοδιοίκηση Κοζάνης δια του Νομάρχη Κοζάνης κ. Δακή, σχετικά με τη νομική υποστήριξη του Δήμου από το Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης και αφορά στη μετεγκατάσταση Δ Δ Ποντοκώμης σε άλλη περιοχή - που ήδη έχει επιλεγεί - στα πλαίσια της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε από τη ΔΕΗ.
Ειδικότερα το Δ Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης με τη με αριθμό 35/4.12.2009 απόφαση του, ανταποκρινόμενο στον κοινωνικό παρεμβατικό ρόλο που διαθέτει ο Δικηγόρος πέρα από τον αυτονόητο θεσμικό υπερασπιστικό του ρόλο και προορισμού, υιοθέτησε και αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση συνεργασίας με το Δήμο Δημ. Υψηλάντη, στο ζήτημα της μετεγκατάστασης, ενώ παράλληλα διατυπώνει την ισχυρή και σταθερή βούληση του να υπερασπιστεί το δίκαιο αίτημα των κατοίκων Ποντοκώμης για ενιαία, συνολική, ταυτόχρονη και όχι αποσπασματική, υλοποίηση (εφαρμογή) της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τόσο του οικισμού όσο του αγροκτήματος Ποντοκώμης, για την αποτελεσματική απομάκρυνση κυρίως του οικισμού και την ασφαλή εγκατάσταση του στη νέα οριοθετημένη περιοχή της ΖΕΠ Κοζάνης.
Σε μια κρίσιμη και ιστορική συγκυρία για την τύχη της Ποντοκώμης αυτή η αξίωση της τοπικής κοινωνίας, είναι σεβαστή και αποτελεί διεκδίκηση ζωής.
Παράλληλα, ζήτησα από τον κ. Δήμαρχο, το σύνολο όλων των εγγράφων και της αλληλογραφίας που προηγήθηκε, και η οποία αφορά στη διαδικασία της μετεγκατάστασης. Η στοιχειώδης ενημέρωση μας για τις ενέργειες που έγιναν μέχρι σήμερα είναι αναγκαία και ωφέλιμη.
Το Δ Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης θεωρεί κρίσιμο μέγεθος το σαφή προσδιορισμό του πλαισίου εντολής, την εξατομίκευση του αντικειμένου αλλά και το ιδιαίτερο περιεχόμενο της συνεργασίας μας.
Ακολούθως διερευνούμε τη δυνατότητα υπογραφής μιας προγραμματικής σύμβασης που θα διασφαλίζει τα συμβαλλόμενα μέρη.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης δεσμεύεται να συζητήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα όλα τα επιμέρους διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα τεθούν σε σχέση με το πλαίσιο εντολής, το περιεχόμενο και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης που θα υπογραφεί.
Η εκτέλεση του έργου θα ανατεθεί σε ομάδα εργασίας (συνεργατικό σχήμα) για τη σύσταση και ενεργοποίηση της οποίας θα προηγηθεί πρόσκληση σε εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τους δικηγόρους - μέλη του Συλλόγου μας, για τη συμμετοχή τους στην ομάδα, κι η οποία θα τεθεί υπό την εποπτεία του Προέδρου και του Δ Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης.

Θα ήταν παράλειψη μου αν, από τη θέση του υπερασπιστή δικηγόρου και πολίτη αυτού του Δήμου, δεν στηλίτευα την παραβατική συμπεριφορά της ΔΕΗ στην περιοχή μας. Εκφράζω την αγωνία μου για τις αρνητικές και δυσμενείς πρακτικές που υιοθετεί η ΔΕΗ μέσα από τις δράσεις της, οι οποίες πλήττουν το περιβάλλον, την ‘’αειφόρο ανάπτυξη’’ και θέτουν σε άμεση διακινδύνευση τη δημόσια υγεία.
Η ΔΕΗ οφείλει να σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το περιβάλλον, το υπέρτατο αγαθό της υγείας, αυτό πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξίωση
Η ΔΕΗ πρέπει να αποδεικνύει την πίστη της στις αρχές αυτές.
Κάθε δράση της πρέπει να διαπνέεται από τις αρχές και τις αξίες τις οποίες θα αποδεχθούμε ως ελάχιστο ΚΩΔΙΚΑ ΤΙΜΗΣ.
Η ΔΕΗ πρέπει να σεβαστεί το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων, το Σύνταγμα και τους νόμους (κοινοτικούς και εθνικούς).
Οφείλει να τηρεί τους αναγκαίους περιβαλλοντικούς όρους σε κάθε δράση της και να απαντά με τρόπο σαφή και ξεκάθαρο στο δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για ενιαία, ταυτόχρονη και συνολική ρύθμιση μετεγκατάστασης (οικισμού και αγροκτήματος), ως μια διαδικασία που κυρίαρχα θα υπηρετεί και θα σέβεται το δικαίωμα στην περιουσία, στην ιδιοκτησία, την αξιοπρέπεια αλλά και τον ίδιο τον πολίτη.

Τέλος στο σημείο αυτό διατυπώσω τις επιφυλάξεις μου και αμφισβητώ το περιεχόμενο του Συμφώνου Συνύπαρξης και Συνεργασίας που διατυπώθηκε με πρωτοβουλία του κ. Νομάρχη Κοζάνης παρά τις αδιαμφισβήτητα φιλότιμες και ειλικρινείς προαιρέσεις του.

Αποτελεί κοινή παραδοχή και διαπίστωση ότι είναι εξαιρετικά δυσχερές να συνυπάρξει και να συνεργαστεί η ΔΕΗ με την τοπική κοινωνία. Μια επιχείρηση (ΔΕΗ) που δραστηριοποιείται κύρια στην περιοχή μας, παράγει ηλεκτρική ενέργεια πάνω από το 70 % του συνολικού αγαθού, ρυπαίνει το περιβάλλον, επιβαρύνει τη δημόσια υγεία, (τα στατιστικά μεγέθη που καταγράφονται από έρευνες σε επίπεδο ευρωπαϊκό είναι γνωστά σε όλους μας) μία ανώνυμη εταιρία που προσβάλλει καθημερινά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όπως είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβληθεί η ΔΕΗ με την τοπική κοινωνία, την κοινωνία των πολιτών που αγωνίζονται και διεκδικούν να διασφαλίσουν το δικαίωμα τους να ζήσουν σε ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον, με μία κοινωνία που γνωρίζει να αντιστέκεται σε φαινόμενα συμβιβασμού / υποτέλειας κ υπαναχωρητικότητας.

Να ‘στε βέβαιοι ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης θα στηρίξει κάθε διεκδίκηση - κάθε δραστηριότητα, που υπηρετεί τα εύλογα και δίκαια αιτήματα σας.

Για το Δ Σ του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χρήστος Σαββίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου