.

Γ. Αδαμίδης: Διευκρινήσεις για δηλώσεις περί κατάργησης εντοπιότητας

Λαμβάνοντας υπόψη τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, κατόπιν παρεξήγησης των προσωπικών απόψεων που εξέφρασα δημόσια, για το ζήτημα της μοριοδότησης της εντοπιότητας, στις προσλήψεις ανέργων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (οκτάμηνα) στη ΔΕΗ ΑΕ, διευκρινίζω ότι οι παραπάνω απόψεις ήταν προσωπικές και δεν δεσμεύουν το Συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ.
Σε ό,τι αφορά το ουσιαστικό μέρος της πρότασής μου, συνεχίζω να πιστεύω ότι οι προσλήψεις μέσω των συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνα) στη ΔΕΗ ΑΕ, πρέπει να γίνονται με ορθολογικότερο και δικαιότερο τρόπο, έχοντας κατά νου ότι τα κοινωνικά προβλήματα που ανακύπτουν εξαιτίας της ανεργίας που μαστίζει το Νομό Κοζάνης, τείνουν να γίνουν μη διαχειρίσιμα.
Παρακολουθώντας καθημερινά μέσα από τις δράσεις που επιβάλλει η θέση μου, τις ανάγκες και τους προβληματισμούς της τοπικής κοινωνίας, θεώρησα ορθό να προτείνω ότι θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο, ένα μέρος των θέσεων που προκύπτουν από τις προκηρύξεις των διαγωνισμών, να καλυφθεί και από ανέργους του υπόλοιπου Νομού, πέραν των αμιγώς πληττόμενων Τοπικών Διαμερισμάτων από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ ΑΕ και σε κάθε περίπτωση όχι σε βάρος αυτών.
Άλλωστε την ουσιαστική ευθύνη και αρμοδιότητα για τη διαμόρφωση και διατύπωση τέτοιων προτάσεων έχουν κυρίως οι αιρετοί εκπρόσωποι του Νομού στο Κοινοβούλιο και οι αιρετοί εκπρόσωποι του Α΄ και Β΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης.

Γιώργος Αδαμίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου