.

Επιστολή ΔΕΗ για τμηματική απαλλοτρίωση Ποντοκώμης

Επιστολή απέστειλε η ΔΕΗ στον Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, με υπογράφοντα τον Γενικό Διευθυντή Ορυχείων κ. Λάππα, με την οποία εκθέτει τις απόψεις της για το σύνολο των απαλλοτριώσεων των εκράσεων του οικισμού Ποντοκώμης.
Την επιστολή μπορείτε να δείτε παρακάτω:
Επιστολή ΔΕΗ 21.12.09 για απαλλοτρίωση εκτάσεων - μερική απαλλοτρίωση Ποντοκώμης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου