.

ΔΕΗ: Λόγω βροχοπτώσεων αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΔΕΗ Α.Ε., εκτιμώντας ότι απαιτείται προσαρμογή στη λειτουργία των Μονάδων της, λόγω των αυξημένων εισροών στα φράγματα των Υδροηλεκτρικών Σταθμών, που οφείλονται στις αυξημένες βροχοπτώσεις, ανακοινώνει τα εξής:

Οι πολύ αυξημένες εισροές στους Ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών της ΔΕΗ, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με τα ήδη υψηλά για την εποχή υδατικά αποθέματα, καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για την ασφάλεια των φραγμάτων, αποφυγή πλημμυρών κλπ.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται, τουλάχιστον για το επόμενο δεκαήμερο, αύξηση της Υδροηλεκτρικής Παραγωγής στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

Για να καταστεί εφικτή η απαιτούμενη αυξημένη συμμετοχή των Υδροηλεκτρικών Μονάδων στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα, η ΔΕΗ Α.Ε. θα συνεργαστεί με το ΔΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Τα μέτρα αυτά κατ΄ ουδένα τρόπο θα επηρεάσουν την ομαλή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους ανεξαίρετα τους πελάτες μας για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται να ληφθούν αυτά.

Στοιχεία εισροών και αποθεμάτων ταμιευτήρων ΥΗΣ (GWH)


2007

2008

2009

ΜΗΝΑΣ

ΕΙΣΡΟΕΣ

ΑΠΟΘΕΜΑ

ΕΙΣΡΟΕΣ

ΑΠΟΘΕΜΑ

ΕΙΣΡΟΕΣ

ΑΠΟΘΕΜΑ

Σεπτέμβριος

43

930

44

950

61

1.906

Οκτώβριος

116

941

138

990

305

1.857

Νοέμβριος

504

1.241

183

1.058

634

1.855

Δεκέμβριος

(1-20)

224

1.328

295

1.302

549

2.067Αθήνα, 21.12.2009                                                                                  ΑΠΟ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου