.

Έργα αποθήκευσης CO2 (CCS) ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση

Δεκαπέντε ενεργειακά έργα ενέκρινε η ΕΕ τα οποία θα συμβάλουν σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ

Με τη σημερινή απόφασή της, η Επιτροπή χορηγεί 1 δις € σε έξι έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και 565 εκατομμύρια € σε εννέα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας

Δεκαπέντε ενεργειακά έργα ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία θα συμβάλουν σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα αυξήσουν την ασφάλεια του ενεργειακού μας εφοδιασμού και θα μειώσουν ουσιωδώς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Με τη σημερινή απόφασή της, η Επιτροπή χορηγεί 1 δις € σε έξι έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και 565 εκατομμύρια € σε εννέα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, δίνοντας ώθηση στην τεχνολογία της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), η Επιτροπή αναγνωρίζει τη βαρύτητα που συνεχίζει να έχει η ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα και η ανάγκη προσαρμογής σε ενεργειακό σύστημα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Τα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και εδραίωση ανταγωνιστικού κλάδου υπεράκτιων ανεμογεννητριών στην Ευρώπη και θα δημιουργήσουν πλήθος θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία.

Τα παραπάνω, τιμημένα με διακρίσεις, έργα καινοτόμου ενεργειακής τεχνολογίας θα συμβάλουν στην επίτευξη των δεσμευτικών στόχων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το έτος 2020 και μετέπειτα.

Η απόφαση για τα εν λόγω 15 έργα αποτελεί το πρώτο βήμα αξιοποίησης ποσού σχεδόν τεσσάρων δισ. ευρώ, το οποίο πρόβλεψε η ΕΕ τον Μάιο του 2009 με προορισμό ενεργειακά έργα στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης. Στη συμφωνία-ορόσημο, τον Μάιο, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα για την ανάκαμψη προβλεπόταν χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης σε ενεργειακά έργα στα πεδία της CCS, της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και των υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Οι διαδικασίες για τα έργα υποδομής ευρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένεται να ληφθεί απόφαση τον Φεβρουάριο του 2010.

Ο αρμόδιος για την ενέργεια Επίτροπος κ. Πιμπαλγκς δήλωσε τα εξής: «Με την απόφαση αυτή η Επιτροπή έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη δύο αειφόρων τεχνολογιών καίριας σημασίας, οι οποίες θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με την έξοχη αυτή απόφασή της, η Επιτροπή όχι μόνο δίνει ώθηση στην οικονομία και στην απασχόληση, αλλά παράλληλα στηρίζει καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες που έχουν το δυναμικό να δημιουργήσουν περαιτέρω θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στο μέλλον».

Τα έργα που εγκρίθηκαν μπορείτε να δείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/542&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Πηγη: www.anko.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου