.

Ομιλία κ. Αρθρούρου Ζερβού στην Περιφέρεια για τη Δυτική Μακεδονία και τις ενεργειακές εξελίξεις

Εξαγγελίες για άμεσα μέτρα υπέρ του Περιβάλλοντος, της Απασχόλησης, της Ανάπτυξης και της Ευημερίας της Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, 29/12/2009

Η νέα Διοίκηση της ΔΕΗ αποδίδει ξεχωριστή σημασία στο Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί εδώ βρίσκεται η «καρδιά» της Επιχείρησης και του Ηλεκτρικού Συστήματος της χώρας.
Η νέα Διοίκηση θεώρησε χρέος της να έλθει παραμονές του Νέου Έτους στη Δυτική Μακεδονία και να πραγματοποιήσει μια πρώτη ενημερωτική επίσκεψη στα Λιγνιτωρυχεία και στους Λιγνιτικούς Σταθμούς, έχοντας υπόψη της:
• τις εύλογες ανησυχίες των Τοπικών Κοινωνιών για το περιβάλλον, τη μελλοντική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία των κατοίκων της περιοχής, που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ στην περιοχή,
• τις ανάγκες για επιτάχυνση των μεγάλων παραγωγικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία,
• την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της ΔΕΗ με τις τοπικές αρχές προκειμένου όλες οι πλευρές να συμβάλλουν στην επίλυση κοινού ενδιαφέροντος προβλημάτων.
Μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα της επίσκεψης η νέα Διοίκηση είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί άμεσα από τα στελέχη της για τις δραστηριότητες της Επιχείρησης στην περιοχή και για τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν.
Σε αυτή τη φάση μελετήσαμε τη δυνατότητα λήψης και υλοποίησης ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ για την επίλυση θεμάτων που ενδιαφέρουν τις Τοπικές Κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας από τις αρχές του 2010.
Στον τομέα των Ορυχείων:
H Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας έχει προγραμματίσει για το 2010 την υλοποίηση μιας σειράς περιβαλλοντικών έργων και παρεμβάσεων. Αναλυτικότερα, τα προγραμματισμένα έργα και οι δραστηριότητες έχουν ως εξής:

Για την καταστολή της σκόνης:
Επέκταση του μόνιμου συστήματος διαβροχής, που έχει εφαρμοσθεί με επιτυχή αποτελέσματα στους ταινιόδρομους μεταφοράς τέφρας των ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου και Αμυνταίου, σε όλους τους αντίστοιχους ανοικτούς ταινιόδρομους.
Συνέχιση της εφαρμογής ασφαλτόστρωσης των κύριων δρόμων μεταφοράς που παρουσιάζουν αυξημένη κυκλοφορία.
Συνέχιση και εντατικοποίηση της εφαρμογής διαβροχής των χωμάτινων δρόμων με μόνιμα δίκτυα ή βυτιοφόρα οχήματα.
Συνέχιση των αυστηρών ελέγχων για τη μείωση της ταχύτητας των χωματουργικών αυτοκινήτων και την κυκλοφορία τους σε δρόμους που απέχουν τουλάχιστον 200 μέτρα από θεσμοθετημένους οικισμούς.
Αυστηρότερη συντήρηση όλων των μηχανημάτων και του εξοπλισμού των Ορυχείων, καθώς και εντατικότερος έλεγχος για την καταστολή της σκόνης.

Για την προστασία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων:
Συνέχιση της προστασίας των υπόγειων και επιφανειών υδάτων με τα μέτρα που εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα.

Για την αποκατάσταση εδαφών:
Βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των Ορυχείων με ειδικά προγράμματα αποκατάστασης εδαφών και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Διαστρώσεις τελικών επιφανειών αποθέσεων
Διάστρωση 3.500 στρεμμάτων σε τελικές επιφάνειες της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.

Δενδροφυτεύσεις
Φύτευση 380.000 δενδρυλλίων σε τελικά πρανή των αποθέσεων των Ορυχείων και σε εκτάσεις που θα υποδειχτούν από τον Δήμο Πτολεμαΐδας, σε αντικατάσταση του δάσους δρυός του Δ.Δ. Μαυροπηγής, το οποίο θα καταστραφεί μερικώς λόγω της ανάπτυξης του ομώνυμου Ορυχείου.
Δημιουργία ζωνών πράσινου για την προστασία της αισθητικής του τοπίου σε επιλεγμένες θέσεις περιμετρικά των εκσκαφών των ορυχείων και γύρω από Δημοτικά Διαμερίσματα που γειτνιάζουν με τα Ορυχεία.

Στους Σταθμούς Παραγωγής
Η ΔΕΗ θα ξεκινήσει από το 2010 την υλοποίηση νέων σημαντικών περιβαλλοντικών μέτρων για τους Σταθμούς Παραγωγής της στη Δυτι΄κη Μακεδονία. Ειδικότερα θα υλοποιηθούν:
Μέτρα για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου (SΟ2)
Για τη μείωση των εκπομπών στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου:
Ανάμιξη με λιγνίτη Ορυχείου Καρδιάς (μείωση περίπου κατά 30%). Επισπεύδεται η κατασκευή αντίστροφου ταινιόδρομου μεταφοράς λιγνίτη από Ορυχείο Καρδιάς στο Νότιο Πεδίο.
Εξετάζεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης, σε συνεργασία με το Α.Π.Θ, με ξηρή αποθείωση (έγχυση ξηρής υδρασβέστου στην έξοδο των καυσαερίων των παλαιών και νέων Η/Φ) - Δοκιμαστική εφαρμογή 15.01.2010.
Κατασκευή Συγκροτήματος Αποθείωσης Καυσαερίων στη Μονάδα 5 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, προϋπολογισμού 110 εκ. ευρώ.

Μέτρα για τις εκπομπές σωματιδίων
Για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας:
Εντατικοποίηση των συντηρήσεων των υφισταμένων Η/Φ των Μονάδων.
Μείωση Φόρτισης Μονάδων.
Επίσπευση αποσύρσεων των Μονάδων σε συνδυασμό με την επιτάχυνση της κατασκευής της νέας Μονάδας Πτολεμαΐδας V.
Για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων στον ΑΗΣ Καρδιάς (Μονάδες 1 & 2):
Ανάμιξη με λιγνίτη Νοτίου Πεδίου.
Αναβάθμιση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων.

Για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων στον ΑΗΣ Αμυνταίου
Επέκταση των Η/Φ με πλήρωση του κενού πεδίου

Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων από τους ταινιοδρόμους μεταφοράς τέφρας στο Λεκανοπέδιο:

Αναμένεται το πόρισμα της Επιτροπής για την επιλογή της βέλτιστης λύσης για τον τρόπο κάλυψης των Τ/Δ μεταφοράς τέφρας (σκεπαστός ή σωληνωτός) .
Αποτελεσματικότερη διαβροχή.
Πέραν αυτών θα πραγματοποιηθούν και άλλες ενέργειες, όπως:
Εκτίμηση των επενδύσεων που απαιτούνται για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των υφιστάμενων Μονάδων, που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους και μετά το 2015.
Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών (επενδύσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης / επενδύσεις νέας ισχύος).

Για τα θέματα ποιότητας της ατμόσφαιρας (PM10):

Συγκροτήθηκε Ομάδα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Θεμάτων Αιχμής (ΟΔΠΕΘΑ), αποτελούμενη από στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων Ορυχείων και Παραγωγής με έδρα τη Δυτική Μακεδονία, με σκοπό την καθημερινή παρακολούθηση:
1. των μετρήσεων των αναλυτών των σταθμών του δικτύου μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας της ΔΕΗ, κυρίως για τα PM10, καθώς και των τιμών των μετεωρολογικών παραμέτρων, που επηρεάζουν τη διάχυση - διασπορά των ατμοσφαιρικών ρύπων (ταχύτητα - διεύθυνση ανέμου, βροχόπτωση, κ.λπ.),
2. των μετεωρολογικών προγνώσεων για την περιοχή,
3. των δεδομένων παραγωγής των ΑΗΣ και των Ορυχείων του λεκανοπεδίου,
4. των μετρήσεων των εκπομπών σωματιδίων από τις καπνοδόχους των ΑΗΣ,
5. των δεδομένων ζήτησης φορτίου για την ευστάθεια και επάρκεια του Συστήματος, κ.λπ.
και υποβολή προτάσεων στους Γενικούς Διευθυντές για τη λήψη μέτρων.

Τα άμεσα περιβαλλοντικά μέτρα μαζί με όλα όσα έχουν ήδη ληφθεί εντάσσονται πλέον στην Περιβαλλοντική Στρατηγική την οποία θα χαράξει η ΔΕΗ και η οποία θα είναι απόλυτα συνδεδεμένη τόσο με το προς επικαιροποίηση Επιχειρηματικό Σχέδιο 2010 – 2015 όσο και προς το Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2010 – 2020 που θα περιλαμβάνει την σημαντική ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μαζί με το λιγνίτη και το φυσικό αέριο.
Η επιτάχυνση των επενδύσεών μας αποτελεί βασικό στρατηγικό μας στόχο, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τη Στρατηγική μας για ενίσχυση της συμβολής της ΔΕΗ στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Με τα στελέχη μας επανεξετάσαμε το θέμα των νέων παραγωγικών μας επενδύσεων στη Δυτική Μακεδονία και θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω τα ακόλουθα:
• Η νέα Διοίκηση θα προχωρήσει στην άμεση προκήρυξη του Διαγωνισμού για την Πτολεμαϊδα 5 και η ανάθεσή της στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί αμέσως μόλις εγκριθεί η Περιβαλλοντική Μελέτη και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των Τοπικών Κοινωνιών.
Ωστόσο, για το θέμα αυτό οφείλω ιδιαίτερα να υπογραμμίσω ότι:
Για να προχωρήσει η κατασκευή της νέας Μονάδας θα πρέπει να προχωρήσουν το δυνατόν συντομότερα οι απαλλοτριώσεις.
Τυχόν καθυστερήσεις όχι μόνο μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό της ΔΕΗ αλλά και θα οδηγήσουν σε καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση νέων προσλήψεων πέραν εκείνων που θα γίνουν με διαγωνισμούς που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί.

Η θέση της ΔΕΗ για τη δημιουργία της νέας λιγνιτικής Μονάδας Μελίτη 2 παραμένει αταλάντευτη. Είναι όμως, απαραίτητο να σταθώ στο θέμα του Ορυχείου της Βεύης, καθώς ο
διαγωνισμός που είχε ξεκινήσει πριν από μερικά χρόνια δεν ολοκληρώθηκε.
Το θέμα της Βεύης είναι πολυσύνθετο και για το λόγο αυτό καθοριστικής σημασίας είναι η λήψη σχετικής απόφασης από την Πολιτεία.
Για τη ΔΕΗ η ταχεία επίλυση αυτού του πολύ σημαντικού ζητήματος θα της επιτρέψει να προχωρήσει ταχύτερα στην ανάπτυξη της νέας λιγνιτικής Μονάδας.
Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε λύσεις οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τα συμφέροντα της ΔΕΗ για ανάπτυξη από αυτήν μιας νέας Μονάδας.
Σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των νέων λιγνιτικών Μονάδων εξετάζουμε διάφορα σενάρια, ώστε μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα να τεθούν εκτός λειτουργίας ορισμένες από τις παλαιότερες και πλέον ρυπογόνες Μονάδες στην περιοχή, ξεκινώντας από την Πτολεμαϊδα 1Βεβαίως ένα τέτοιο θέμα άπτεται και των αρμοδιοτήτων του ΔΕΣΜΗΕ με τον οποίο θα έχουμε σχετικές συζητήσεις.
Επιτρέψτε μου να αναφερθώ πολύ σύντομα και στα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τα οποία έχουν σχεδιασθεί και βρίσκονται σε διάφορα στάδια υλοποίησης στη Δυτική Μακεδονία.
Συγκεκριμένα, η θυγατρική ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει ξεκινήσει την υλοποίηση:
• Τριών μεγάλων έργων ηλιακής ενέργειας συνολικής ισχύος 81,7 MW και εκτιμώμενου επενδυτικού κόστους περίπου 460 εκατ. ευρώ. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το πρώτο από αυτά τα έργα, το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Βιομηχανικής Περιοχής Φλώρινας, να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2010, ενώ τα δύο άλλα έργα (δύο Φωτοβολταϊκά Πάρκα στην Πτολεμαϊδα να τεθούν σε λειτουργία το αργότερο μέχρι το 2013.
• Συνολικά επτά (7) Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών, οι οποίοι βρίσκονται κοντά ή στη φάση της κατασκευής στη Δυτική Μακεδονία, η συνολική ισχύς των οποίων θα ανέλθει σε περίπου 14 MW.
Συνεπώς, εδώ στη Δυτική Μακεδονία όχι μόνο προχωρούμε στην ανάπτυξη νέων σύγχρονων λιγνιτικών Μονάδων, αλλά και κάνουμε μεγάλες επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων περιβαλλοντικών μέτρων η ΔΕΗ προχωρεί στην πραγματοποίηση παροχών προς τις Τοπικές Κοινωνίες.

Συγκεκριμένα, προχωρούν έργα για λογαριασμό των Τοπικών Κοινωνιών, όπως:

• Η ΔΕΗ θέτει όλη την τεχνική της υποδομή στη διάθεση των Δήμων και Κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής που δραστηριοποιείται, όποτε αυτό χρειαστεί.
• Επίσης, εκτάσεις των εξοφλημένων Ορυχείων, έχουν αποδοθεί σε άλλες χρήσεις όπως Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων κ.α.
• Μίσθωση, σε καλλιεργητές της περιοχής, 8.000 στρεμμάτων αγρών που έχουν απαλλοτριωθεί, αλλά δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των Ορυχείων.
• Παραχώρηση αποκατεστημένων εκτάσεων για εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων και φωτοβολταικών πάρκων, καθώς και για κατασκευή πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού και επέκταση του λειτουργούντος ΧΥΤΑ.
Σχετικά με την παραχώρηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αγροτικών εκτάσεων, θα ήθελα να αναφέρω τα ακόλουθα:
Με βάση την Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. με αρ.284/11.12.07, αποφασίστηκε να παραχωρηθούν αποκατεστημένες εκτάσεις 6.500 στρεμμάτων δωρεάν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για να τα παραχωρήσει με τη σειρά της σε νέους αγρότες των Νομών Κοζάνης (5.000 στρ.) και Φλώρινας (1.500 στρ.).
Στο πλαίσιο την ανωτέρω Απόφασης έχει ανατεθεί από τη ΔΕΗ και υλοποιείται Γεωργοοικονομική Μελέτη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σχετικά με το θέμα των απαλλοτριώσεων θα ήθελα να αναφέρω τα ακόλουθα:
Οι απαλλοτριώσεις ΟΔΠ4 και ΟΠΚ3 των Οικισμών Ποντοκώμης (Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη) και Μαυροπηγής (Δήμος Πτολεμαΐδας), καθώς και της κτηματικής περιφέρειας αυτών (ΟΔΠΚ1) θα γίνουν συνολικά μετά την έκδοση της νέας ΚΥΑ ΕΠΟ των Ορυχείων Πτολεμαΐδας. Σημειώνεται ότι, οι απαλλοτριώσεις αυτές, ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών, θα συντελεσθούν πολύ πιο νωρίς από τους χρόνους που απαιτεί η ανάπτυξη των Ορυχείων.
Οι απαλλοτριώσεις ΟΠΚ1 και ΟΠΚ2 (Σιδηροδρομική Γραμμή) για τις οποίες υπάρχουν περιβαλλοντικοί όροι θα προηγηθούν, διότι έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες και η εκμετάλλευση του Ορυχείου Καρδιάς έχει φθάσει πλέον πολύ κοντά.

Σχετικά με τις προσλήψεις:
Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η ενίσχυση της απασχόλησης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα για τις Τοπικές Κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η ΔΕΗ θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον κύριο μοχλό ενίσχυσης της απασχόλησης και αύξησης των εισοδημάτων της περιοχής.
Ειδικότερα, για την πολιτική προσλήψεων της ΔΕΗ θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω τα ακόλουθα:
1. Η πρόσληψη στη ΔΕΗ περίπου 2.300 ατόμων, κυρίως τεχνικού προσωπικού, βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ολοκλήρωσης και πολύ σύντομα θα γίνουν οι πρώτες προσλήψεις.
2. Σε ό,τι αφορά στα Ορυχεία και τους Ατομηλεκτρικούς Σταθμούς της Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκαν και προγραμματίσθηκαν επιπλέον προσλήψεις άλλων 350 ατόμων, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των προσλήψεων στο Λιγνιτικό-Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας σε 1.104 άτομα, εκ των οποίων τα 775 άτομα θα καλύψουν ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου της Δυτικής Μακεδονίας.
3. Μετά την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου, θα προγραμματισθούν οι νέες προσλήψεις για την επόμενη τριετία.
Κυρίες και κύριοι,
Οφείλουμε όλοι να αντιληφθούμε ότι, η Ελληνική Οικονομία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία και οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να συμβάλλουμε στην επίτευξη μεσο-μακροπρόθεσμα των εξής βασικών στόχων:
• στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης μέσω τόνωσης των επενδύσεων,
• ενίσχυση του εισοδήματος και της απασχόλησης,
• αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική προστασία.
Η ΔΕΗ ενεργά συμμετέχει στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των σοβαρών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν η Ελληνική Οικονομία, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της χώρας.
Οφείλουμε όλοι να αντιληφθούμε ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται στα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ είναι ιδιαίτερα ρευστό και με εξαιρετικά μεγάλες δυσκολίες. Αυτό αποδεικνύεται από συγκεκριμένα γεγονότα, όπως:
• Τη διεθνή ενεργειακή κρίση διαδέχθηκε η ύφεση, η οποία στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας με την πρωτοφανή κάμψη της ζήτησης και κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος,
• Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ επηρεάζονται κυρίως από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι οι διεθνείς ενεργειακές τιμές, οι βροχοπτώσεις κλπ. Γι΄ αυτό και μετά από τη συρρίκνωση των κερδών στα προηγούμενα χρόνια και τις ζημιές του 2008, τα κέρδη ρεκόρ του 9μήνου 2009 είναι συγκυριακά και δεν επιτρέπουν εφησυχασμούς.
• Παρά το ότι οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος που παρέχει η ΔΕΗ είναι οι χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «15» και από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «25», κατά το 2009 ένας μεγαλύτερος αριθμός πελατών μας – λόγω της ύφεσης – αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ομαλή αποπληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.
• Κατά το 2009 εντάθηκαν οι πιέσεις των ανταγωνιστών μας σε επίπεδο λιανικής αγοράς, με αποτέλεσμα να χάνουμε μεγάλους πελάτες.
• Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των προγραμματισμένων παραγωγικών επενδύσεων είναι μεγάλες και αυτές οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, που δεν δύνανται να ελεγχθούν από τη ΔΕΗ. Από την άλλη πλευρά, όμως, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι, η ΔΕΗ είναι η μόνη επιχείρηση ηλεκτρισμού που πραγματοποιεί επενδύσεις σε περιοχές απομακρυσμένες από τα μεγάλα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, η Μεγαλόπολη, το Αλιβέρι, η Ρόδος κλπ. Ακριβώς, για το λόγο αυτό πρέπει να υποστηριχθούν ακόμη περισσότερο οι επενδυτικές πρωτοβουλίες της ΔΕΗ, καθώς αυτές συνδέονται περισσότερο με την κοινωνική ευημερία αρκετών περιφερειών της χώρας.
Θεωρούμε αναγκαίο, επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι, οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η ΔΕΗ μέσα στα επόμενα χρόνια θα γίνουν πολύ μεγαλύτερες, καθώς:
• Μέσα στο 2010 θα γίνει οξύτερος ο ανταγωνισμός στο χώρο της θερμικής παραγωγής, αφού τρεις νέες Μονάδες ανταγωνιστών μας ισχύος άνω των 1.300 MW αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία.
• Οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.
• Η ΔΕΗ θα επιβαρυνθεί από το 2013 με περίπου 1,3 δισ. ευρώ για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Το θέμα αυτό είναι καίριας σημασίας για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της Επιχείρησης και πρέπει να αντιμετωπισθεί από όλους την Πολιτεία και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς με πού μεγάλη υπευθυνότητα. Όπως, δήλωσα στη Βουλή, με την τεράστια αυτή επιβάρυνση «ή θα φαλιρίσει η ΔΕΗ ή θα πρέπει να αυξηθούν τα τιμολόγια».
Αντιλαμβάνεσθε, λοιπόν, ότι με αυτά τα δεδομένα:
• Η επιτάχυνση των νέων μεγάλων παραγωγικών επενδύσεων είναι πρωταρχική σημασίας θέμα για την εξασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας της ΔΕΗ.
• Η χρηματοδότηση των νέων παραγωγικών επενδύσεων πρέπει να είναι εξασφαλισμένη και να στηρίζεται κυρίως σε ίδια κεφάλαια και δευτερευόντως σε εξωτερικό δανεισμό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό μόνον για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας όταν η χρηματοδότηση των νέων σύγχρονων Μονάδων θα απαιτήσει πάνω από 2,2 δισ. ευρώ.
• Η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμπίεση του συνόλου των δαπανών της, ώστε να εξευρεθούν οι αναγκαίοι εσωτερικοί πόροι για τη χρηματοδότηση των νέων επενδύσεών της. Αυτό σημαίνει ότι κάθε νέα δαπάνη θα πρέπει να επανεξετάζεται από μηδενική βάση.
Οφείλουμε εδώ να σταθούμε και στο θέμα του λιγνίτη και να διατυπωθεί ξεκάθαρα η θέση της νέας Διοίκησης, επειδή αρκετά έχουν γραφεί γι΄αυτό στο τελευταία διάστημα:
• Ο λιγνίτης ήταν και θα παραμείνει για πολλά ακόμη χρόνια το «εθνικό καύσιμο». Η σημασία του λιγνίτη θα είναι καθοριστική για πάρα πολλά ακόμη χρόνια καθοριστική για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.
• Λόγω των τεράστιων επιβαρύνσεων που θα έχει ο λιγνίτης από το 2013 και στα επόμενα χρόνια θα μειωθεί η ανταγωνιστικότητά του από πλευράς τιμών σε σχέση με άλλες ενεργειακές πρώτες ύλες.
• Για να παραμείνει ανταγωνιστικό το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ οι νέες λιγνιτικές Μονάδες θα πρέπει να κατασκευασθούν και να λειτουργούν εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές οικονομικές, θερμικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις. Η επίτευξη αυτού του στόχου συνεπάγεται αυξημένες υποχρεώσεις σε ότι αφορά το τίμημα που θα επιτευχθεί μέσω των ανοικτών διαγωνισμών και το μελλοντικό κόστος λειτουργίας τους.
• Η ομαλή τροφοδοσία των νέων λιγνιτικών Μονάδων θα πρέπει να είναι πλήρως εξασφαλισμένη τόσο κατά την έναρξη εμπορικής λειτουργίας όσο και σε όλη τη διάρκεια ζωής τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις για να τροφοδοτούνται ομαλά οι νέες Μονάδες.
• Ο επαναπροσανατολισμός των επενδυτικών στόχων της ΔΕΗ, που προβλέπει μεγαλύτερη στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές ούτε κατ΄ ελάχιστον δεν θα επηρεάσει τις επενδυτικές αποφάσεις που έχει ήδη λάβει για μεγαλύτερη αξιοποίηση των εγχωρίων κοιτασμάτων λιγνίτη.
Ωστόσο, η επίτευξη αυτών των μεγάλων στόχων προϋποθέτουν ευρείες συναινέσεις αλλά μέσα από ένα αυστηρά καθορισμένο χρονοδιάγραμμα, η πιστή τήρηση του οποίου θα εξασφαλίσει:
• Στη ΔΕΗ, ταχύτερη αναδιάρθρωση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου της και καλλίτερο προγραμματισμό των αναγκών της σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, μετά και το κλείσιμο παλαιών και ρυπογόνων Μονάδων,
• Στις Τοπικές Κοινωνίες, διατήρηση του βιοτικού και οικονομικού επιπέδου τους,
• Στο Περιβάλλον, σαφή βελτίωση όλων των περιβαλλοντικών δεικτών, σε όφελος όλων των Τοπικών Κοινωνιών,
• Στη χώρα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας του Βόρειου Συστήματος και μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της.
Κλείνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να ζητήσω από όλους εσάς να στηρίξετε ενεργά τις επενδυτικές πρωτοβουλίες της ΔΕΗ, κατανοώντας τις αυξανόμενες δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει η Επιχείρηση.
Η στήριξη αυτή είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ, έτσι ώστε η ΔΕΗ να εξακολουθήσει και στο μέλλον:
• Να είναι κύριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας της ελληνικής περιφέρειας και ειδικότερα της Δυτικής Μακεδονίας.
• Να διατηρήσει τον χαρακτήρα της κοινωφελούς επιχείρησης, χωρίς να εκτίθεται σε κίνδυνο η ανταγωνιστικότητα και η μελλοντική οικονομική βιωσιμότητά της.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και μέσω υμών θα ήθελα να διαβιβάσω για το Νέο Έτος τις θερμές ευχές της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού για υγεία και ευτυχία σε όλους τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου