.

Σπάρτακος για μετεγκατάσταση Ποντοκώμης και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Προς : Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη
Θέμα : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Ορυχείων Πτολεμαΐδας Ν. Κοζάνης

Κυρία Υπουργέ
Στις 30 Αυγούστου 2009 υποβλήθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. στο ΥΠΕΧΩΔΕ για έγκριση, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα Ορυχεία Πτολεμαΐδας του Ν. Κοζάνης.
Είναι γνωστό ότι βασική προϋπόθεση για την έγκριση της παραπάνω μελέτης από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σας είναι η δημόσια διαβούλευση και η θετική γνωμοδότησή της από την τοπική κοινωνία.

Η συγκεκριμένη μελέτη μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τις κτηματικές περιοχές μεταξύ των Ορυχείων και των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής. Των οικισμών δηλαδή που πρόκειται να μετεγκατασταθούν για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος, έτσι όπως αποφασίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. στις 13 Νοεμβρίου 2007.
Η μετεγκατάσταση των παραπάνω οικισμών κρίθηκε αναγκαστική, αφού στο υπέδαφος τους υπάρχουν 180 εκ. τόνοι εκμεταλλεύσιμων λιγνιτικών κοιτασμάτων, που είναι απαραίτητοι για να τροφοδοτήσουν, μετά την κατασκευή της, τη λειτουργία νέας Σύγχρονης μονάδας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, την Πτολεμαΐδα V.
Η συγκεκριμένη μονάδα θα ηλεκτροδοτεί τη χώρα για τα επόμενα 40 χρόνια, αντικαθιστώντας τον παλαιό και ρυπογόνο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.
Πρέπει επίσης να προσθέσουμε ότι για την ανάπτυξη των Ορυχείων και την απρόσκοπτη λειτουργία των Σταθμών Παραγωγής, αναγκαία προϋπόθεση είναι η έγκαιρη εκτέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων των κτηματικών περιοχών, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος να ανασταλεί η λειτουργία των Ορυχείων και των Σταθμών Παραγωγής, με καταστροφικά οικονομικά αποτελέσματα τόσο για την Επιχείρηση και τους εργαζόμενους, όσο και για την ανάπτυξη της περιοχής και όχι μόνο.
Κυρία Υπουργέ
Το Συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ εκφράζοντας την αγωνία των χιλιάδων εργαζομένων που εκπροσωπεί, συμμετέχοντας απόλυτα στην ανησυχία και τον έκδηλο φόβο των κατοίκων των συγκεκριμένων Δημοτικών Διαμερισμάτων, ότι η ΔΕΗ Α.Ε. θα υλοποιήσει πιθανά μόνο την αναγκαστική απαλλοτρίωση συνολικού εμβαδού 1.345.272,05 m² (ΟΠΚ1) που προκύπτει από την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έτους 2006,
Σας ζητούμε να επισπεύσετε τις διαδικασίες, ούτως ώστε να αποσταλεί η νέα ΜΠΕ για τα Ορυχεία Πτολεμαΐδας του Ν. Κοζάνης για Δημόσια Διαβούλευση στην τοπική κοινωνία, το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να υλοποιηθεί η δέσμευση της ΔΕΗ για συνολική απαλλοτρίωση.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου