.

Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σήμερα, Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα εκλέγοντας ως πρόεδρο τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Αρθούρο Ζερβό και ως αντιπρόεδρο τον κ. Ευάγγελο Πετρόπουλο.
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα και την εκλογή των δύο ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ έχει ως εξής:

Ζερβός Αρθούρος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος), με τριετή θητεία.
Πετρόπουλος Ευάγγελος, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), του οποίου η θητεία λήγει κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2010.
Αλεξάκης Παναγιώτης, σύμβουλος (εκπρόσωπος της μειοψηφίας - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
Κατσουλάκος Ιωάννης, σύμβουλος (εκπρόσωπος της μειοψηφίας - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
Μαρινίδης Γεώργιος, σύμβουλος (μη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων).
Μπαράτσης Απόστολος, σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
Νέλλας Γεώργιος, σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
Παναγιωτίδης Ιωάννης, σύμβουλος (μη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων).
Παναγόπουλος Ιωάννης, σύμβουλος (εκπρόσωπος ΟΚΕ - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
Πανέτας Κωνσταντίνος, σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
Τσαρούχας Ιωάννης, σύμβουλος (μη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Αρθούρος Ζερβός δήλωσε τα ακόλουθα:
" Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει ανθρώπους με μεγάλες εμπειρίες και γνώσεις για τις δραστηριότητες της Επιχείρησης, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και για θέματα που αφορούν τις λειτουργίες των σύγχρονων επιχειρήσεων και αγορών.
Αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την Οικονομία, αλλά και σε μια κρίσιμη καμπή για το ενεργειακό μέλλον της χώρας και τον εκσυγχρονισμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντιλαμβάνονται τις μεγάλες ευθύνες που ανέλαβαν και θα εργασθούν αποτελεσματικά, έτσι ώστε η ΔΕΗ να επιτύχει:

συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της προς τους πελάτες,
επιτάχυνση των επενδύσεών της, τόσο με νέες περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον Μονάδες, όσο και με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε μια δύσκολη περίοδο, εξασφαλίζοντας διαχρονικά τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των "15",
βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας στις Τοπικές Κοινωνίες μέσα από την πραγματοποίηση των πολύ μεγάλων επενδύσεών της και
σημαντική συμβολή στην επίτευξη των στόχων της χώρας για την Κλιματική Αλλαγή".
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ 18.12.09

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου