.

Ξεχάστηκαν τα πολυδιαφημισμένα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ);

Άρθρο του Χ. Χρηστίδη, τ. Δ/τή ΔΕΗ, ΔΣ Ελληνικής Επιτροπής Φωτισμού

Τουλάχιστον 2 από τα 13 Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ)- η “ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ” στην Κοζάνη και το “ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ” στην Κέρκυρα-που βραβεύθηκαν ανάμεσα σε 137 προτάσεις, έχουν άμεση σχέση με την ενέργεια, συμβάλουν αποφασιστικά στην “πράσινη ανάπτυξη” και στην προστασία του περιβάλλοντος, ενεργοποιούν μια πλειάδα κοινωνικών, επιστημονικών αλλά και ιδιωτικών φορέων, ενισχύουν την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Με την καινοτομία τους δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει ο τόπος μας για την αειφόρο ανάπτυξη.
Πέρασαν ήδη 3 χρόνια από την υποβολή των προτάσεων και 18 μήνες από τη βράβευσή τους και η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι ξεχάστηκαν παρότι είναι μαζί με τα άλλα τα πλέον ώριμα αναπτυξιακά σχέδια για άμεση απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ.
Ας θυμηθούμε τα βασικά τους σημεία και τις καινοτομίες τους:

ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ

1. Eνίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσα από μια σειρά ολοκληρωμένων δράσεων.
2. Διατήρηση και ενίσχυση του ρόλου της περιοχής, ως ενεργειακού κέντρου της χώρας, με τη δημιουργία « Κέντρου Ενεργειακών Εξελίξεων » και « Ενεργειακού Πάρκου », αλλά και την υλοποίηση σειράς έργων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
3. Προστασία του περιβάλλοντος, με την υλοποίηση έργων προστασίας - βελτίωσης - ανάδειξης, τόσο του φυσικού όσο και του αστικού περιβάλλοντος με καινοτόμες εφαρμογές. Σημαντική δράση στον τομέα του περιβάλλοντος αποτελεί η ολοκληρωμένη προστασία και αξιοποίηση της λίμνης του Πολυφύτου και της παραλίμνιας περιοχής.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η «ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ», θα αποτελέσει τη συγκεκριμένη δομή, όπου θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους, τα δημιουργικά και δυναμικά τμήματα της τοπικής κοινωνίας, η Αυτοδιοίκηση, η Πανεπιστημιακή κοινότητα, το ΤΕΙ, τα Ερευνητικά Ιδρύματα και τα Επιμελητήρια, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι Ιδιώτες και βέβαια η Πολιτεία, σε μια προσπάθεια που θα στοχεύει στη γνώση στις νέες τεχνολογίες, στην ανάπτυξη της καινοτομίας και στην αειφόρο περιβαλλοντική διαχείριση των φυσικών πόρων , με στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία απασχόλησης σε μια περιοχή που αποτελεί τον οικονομικό και ενεργειακό πυρήνα της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας. Η δομή αυτή θα έχει διαχρονικό χαρακτήρα και θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ.
Συντονίζονται:Οι εννέα πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, Δήμοι Ελλησπόντου, Αιανής, Ελίμειας, Δημ. Υψηλάντη, Καμβουνίων, Σερβίων, Βελβενδού και Αγίας Παρασκευής, oι τρεις δημοτικές / διαδημοτικές επιχειρήσεις ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε, ΔΕΥΑΚ, ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε, τα πέντε Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα , δηλαδή το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, το ΤΕΙ, το ΙΤΕΣΚ, το ΕΚΕΦΕ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και το ΚΤΕ, το ΑΠΘ-URENIO, το ΕΒΕ Κοζάνης και η Συνεταιριστική Τράπεζα Κοζάνης, η ΔΕΗ και το ΤΕΕ - Τμήμα Δυτ. Μακεδονίας, η Οικολογική Κίνηση Κοζάνης και τέλος ιδιώτες εταίροι που εξειδικεύονται σε υπηρεσίες ανάπτυξης βιοτεχνίας και εμπορίου και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.

ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών επιχειρήσεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης με την εφαρμογή μέτρων ορθολογικής χρήσης ενέργειας και με στόχο τον θεαματικό περιορισμό των δαπανών λειτουργίας τους και την αναβάθμιση των συνθηκών προώθησης των προϊόντων που διακινούν.
2. Παραγωγή ενέργειας από Βιομάζα σε ισοδύναμη ποσότητα με την απαιτούμενη, για τη λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων, ενέργεια μετά τα μέτρα βελτίωσης.

Καινοτομία αποτελεί η κλίμακα, το μικρό δηλαδή μέγεθος των επιχειρήσεων παρέμβασης που κρύβουν στην ενεργειακή τους διάρθρωση μεγάλες δυνατότητες κερδοφορίας και μικρές επισφάλειες.
Δεύτερη καινοτομία είναι η αντισταθμιστική αντιμετώπιση της αδυναμίας των μικρών επιχειρήσεων να εφαρμόσουν λόγω μικρού μεγέθους ενεργειακά μέτρα που απαντώνται σε βιοκλιματικά κτίρια.
Τρίτη καινοτομία είναι η συμμαχία στη βάση της αλληλοπαραχώρησης των πόρων του πρωτογενή και του τριτογενή τομέα με στόχο την ενεργειακή τους αναβάθμιση.
Τέταρτη καινοτομία είναι το σύστημα κεντρικής διαχείρισης της ενεργειακής κατάστασης των μικρών επιχειρήσεων με εργαλείο την επιχείρηση «Ενεργοί Πωλητές ΑΕ» του ΕΚ, η οποία κατορθώνει να συγκροτήσει πλουτοπαραγωγικό πόρο από την ενοποίηση του κατακερματισμένου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας των μικρών επιχειρήσεων.
Πέμπτη καινοτομία είναι η στοχευμένη παραγωγή ενέργειας μετά τον εξορθολογισμό των αναγκών των επιλέξιμων επιχειρήσεων με σκοπό τη διατήρηση της μικρής κλίμακας και στην έκταση της δραστηριότητας της παραγωγής ενέργειας ως εγγύησης για την αυτονομία και την προσδοκώμενη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων.
Έκτη καινοτομία είναι η συγχρηματοδότηση ΑΠΕ από πόρους Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Συντονίζονται: Το ΕΒΕ Κέρκυρας, ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών,η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, 2 Τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, το ΠΑΝΔΟΙΚΟ, η Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού και ιδιώτες εταίροι που εξειδικεύονται σε υπηρεσίες ενεργειακής αποδοτικότητας και ανάπτυξης των ΑΠΕ.

Οι τόσο σημαντικές παραπάνω προτάσεις δε πρέπει να αποτελέσουν μια χαμένη ευκαιρία για τις περιοχές που αναφέρονται. Οι επιστήμονες και οι τεχνικοί που εργάστηκαν προκειμένου να είναι έτοιμες για απόδοση, ακόμη και τα στελέχη του ΥΠΟΙΟ που τις ενέκριναν, , δε πρέπει να απογοητευτούν.
Διατυπώνω την πρόταση να γίνει μια καλά προετοιμασμένη και προβεβλημένη ημερίδα με θέματα την ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΗ και το ΜΙΚΡΕΝΕΡΓΕΙΝ, να παραστούν όλοι οι φορείς που συνετέλεσαν στη σύνταξή τους και να κληθούν οι αρμόδιοι Κυβερνητικοί και Περιφερειακοί παράγοντες με στόχο να δεσμευτούν για την τύχη των 2 προγραμμάτων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου