.

Η ΔΕΗ σε ρόλο Διαχειριστή Δημοτικού Φωτισμού

Άρθρο του Χ.Χρηστίδη, τ. Δ/ντή ΔΕΗ,ΔΣ Ελληνικής Επιτροπής Φωτισμού

Με βάση την προκήρυξη, το 2006, των Πρότυπων Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) του ΥΠΟΙΟ, κατατέθηκε μία αίτηση-μελέτη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλο τον οδοφωτισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας με προϋπολογισμό εξοικονόμησης 25.000.000 kwh/έτος.
Παρότι εντάσσονταν στα πλαίσια της “πράσινης ανάπτυξης” και το κέρδος από την εξοικονόμηση ήταν όση περίπου η προβλεπόμενη δημόσια και κοινοτική δαπάνη, η πρόταση δεν εγκρίθηκε για λόγους που δε μας εξηγήθηκαν ποτέ.
Η πρόταση συγκέντρωνε όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά όπως της προστασίας του περιβάλλοντος, της ευρείας κοινωνικής συμμετοχής, της ενίσχυσης της απασχόλησης και της μόχλευσης ιδιωτικών πόρων.
Επειδή οι ελπίδες, να ασχοληθεί η Κεντρική εξουσία με την υλοποίηση της πρότασης όσο περνά ο καιρός εξανεμίζονται, την απευθύνουμε στη νέα Διοίκηση της ΔΕΗ με τις περιβαλλοντικές της ευαισθησίες και τη διακηρυγμένη θέση της για τον περιορισμό της οικονομικής αιμορραγίας της Επιχείρησης:

Η ΔΕΗ αναλαμβάνει το έργο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο δημοτικό φωτισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Υπολογίζουμε τουλάχιστον την ετήσια κατανάλωση για υπαίθριο φωτισμό στις 50.000.000 kwh. Επομένως σε μία 10ετία, η συγκεκριμένη εγκατάσταση θα απαιτεί 500.000.000 kwh.
Γίνεται 10ετής συμφωνία με βάση την οποίαν χορηγείται έκπτωση 20% στην τιμή της kwh και οι ΟΤΑ χρεώνονται αντί 0,1€/kwh 0,080€/kwh για 500.000.000 kwh.
Με τα μέτρα βελτίωσης στον οδοφωτισμό επιτυγχάνουμε-πράγμα πολύ ρεαλιστικό-50% εξοικονόμηση. Από τις 500.000.000 kwh που έχουν ανάγκη οι ΟΤΑ στη 10ετία στις διαχειριζόμενες εγκαταστάσεις, παράγονται από τη ΔΕΗ, μετά το 50% εξοικονόμησης, οι 250.000.000 kwh και εισπράττει 20.000.000 €. Με 15% κέρδη προ φόρων της μένουν 3.000.000 €. Οι υπόλοιπες 250.000.000 kwh δεν κοστίζουν τίποτε στη ΔΕΗ, εφόσον δεν παράγονται, ενώ εισπράττει 20.000.000 €.
Άρα το κέρδος της ΔΕΗ προ φόρων 23.000.000 €.

Το κόστος του έργου είναι γύρω στα 7.000.000 €. Συνολικό κέρδος μετά το κόστος του έργου 16.000.000 €.
Με την αξία μείωσης των ρύπων, οι οποίοι θα χρεώνονται 30 € τον τόνο, έχουμε, για τους 200.000 λιγότερους τόνους CO2 που οφείλονται στην εξοικονομούμενη ενέργεια, όφελος 6.000.000 € στη 10ετία.

Επομένως συνολικό όφελος της ΔΕΗ 22.000.000 € έναντι των 7.500.000 € αν δεν παρθούν μέτρα εξοικονόμησης.

Οι ΟΤΑ της Περιφέρειας θα έχουν στη 10ετία όφελος από την έκπτωση του 20% ίσο με 10.000.000 €.

Τη χρονιά μετά τη λήξη της 10ετούς συμφωνίας η ΔΕΗ αυξάνει την τιμή της kwh στους ΟΤΑ στα 0,12 €/kwh. Από τις 25.000.000 kwh που θα καταναλώνουν πλέον οι ΟΤΑ στις συγκεκριμένες τους εγκαταστάσεις, θα εισπράξει 3 εκατ. και θα έχει προ φόρων 450.000 συν 600.000 από τη μείωση των ρύπων σύνολο 1.050.000 €. Ενώ χωρίς εξοικονόμηση θα εισπράξει 6 εκατ. και θα έχει προ φόρων 900.000 €.
Οι ΟΤΑ όμως θα έχουν κατά 3 εκατ. λιγότερα έξοδα φωτισμού σε σύγκριση με το αν δε γινόταν η εξοικονόμηση.
Η ΔΕΗ, με την ανάληψη αυτής της υπηρεσίας, που μπορεί μέχρι να δημιουργήσει δική της μονάδα φωτισμού να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες, έχει μεγαλύτερα κέρδη, ενισχύει τον κοινωφελή της ρόλο, δεν επιτρέπει να της φεύγουν πελάτες όπως συμβαίνει τελευταία με τις διάφορες εταιρίες-παρόχους, συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το περιβάλλον και μειώνει, έστω κατ′ελάχιστο, την ανάγκη προσθήκης όλο και νέων MW και μάλιστα κατά τις ώρες της βραδινής αιχμής.
Με βάση την παραπάνω ανάλυση μπορεί να εκτιμηθεί το συνολικό όφελος που προκύπτει τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε περίπτωση επέκτασης της εν λόγω υπηρεσίας σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά μάλιστα, όπου η ΔΕΗ αντί για κέρδη έχει ζημιές το όφελός της θα είναι πολλαπλάσιο.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου