.

Πρόγραμμα ημερίδας ΙΕΝΕ στην Κοζάνη για τεχνολογίες αποθήκευσης CO2

Το ΙΕΝΕ, συνεχίζοντας και εντείνοντας τις προσπάθειές του για μία σφαιρική και εις βάθος ενημέρωση πάνω στα κρίσιμα και επίκαιρα ενεργειακά θέματα, οργανώνει Ημερίδα με θέμα «Δέσμευση & Αποθήκευση CO2 στην Ελλάδα», σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Νομαρχίας Κοζάνης, την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009στην Κοζάνη.

Η Ημερίδα αυτή έχει στόχο να εξετάσει τα διάφορα συστήματα και τεχνικές μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η δέσμευση και η αποθήκευση CO2. Η περιφερειακή αυτή συνάντηση, θα εξετάσει τις διαφορετικές τεχνικές που έχουν ήδη αναπτυχθεί και εφαρμόζονται από την βιομηχανία και τις δυνατότητες χρησιμοποίησης ορισμένων από αυτές στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα θα εξεταστεί ο χώρος του λιγνίτη και οι δυνατότητες προσαρμογής δοκιμασμένων τεχνικών στον περιορισμό των ρύπων από την καύση λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Θα υπάρξουν παρουσιάσεις από έγκριτους επιστήμονες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Εν όψει των νέων Κοινοτικών Οδηγιών για περιορισμό των εκπομπών του θερμοκηπίου και το γεγονός ότι η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα βασίζεται κατά κύριο μέρος στον λιγνίτη, οι δυνατότητες για έλεγχο και περιορισμό των ρύπων από την καύση λιγνίτη και λιθάνθρακα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την χώρα μας.

Στην Ημερίδα (βλ. πρόγραμμα παρακάτω), η οποία θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα ολοκληρωθεί στις 20:00, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν και να αναπτύξουν τις απόψεις και θέσεις τους, αλλά και τις πρακτικές που ακολουθούνται, εκπρόσωποι φορέων, οργανισμών και εταιρειών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Η συμμετοχή στην Ημερίδα, η οποία είναι δωρεάν για τα μέλη του Ινστιτούτου, γίνεται μέσω προσκλήσεων που αποστέλλει το Ινστιτούτο και η Νομαρχία Κοζάνης.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της Ημερίδας:
Ημερίδα ΙΕΝΕ στην Κοζάνη για τεχνολογίες CCS

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου