.

Πρόταση των Οικολόγων Πράσινων στον πρόεδρο της ΔΕΗ για βιομηχανία ενεργειακού εξοπλισμού

Πρόταση των Οικολόγων Πράσινων στον πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Ζερβό:
Να γίνει στην Κοζάνη βιομηχανία κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού με βασικό μέτοχο τη ΔΕΗ

Στην πρόσφατη συνάντηση του προέδρου της ΔΕΗ κ. Ζερβού με τους τοπικούς φορείς του Ν. Κοζάνης τέθηκαν πολλά θέματα σχετικά με τις μετεγκαταστάσεις οικισμών, τις σχεδιαζόμενες νέες λιγνιτικές μονάδες και ορυχεία, τις προσλήψεις κλπ.
Εκτός τoυ θέματος της ποιότητας και προστασίας του περιβάλλοντος / υγείας των κατοίκων που είναι πρώτης προτεραιότητας, τα υπόλοιπα αφορούν είτε μεμονωμένους πληττόμενους οικισμούς είτε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Για παράδειγμα το πρόβλημα των απαλλοτριώσεων της Ποντοκώμης ή του δρόμου της Ακρινής είναι σημαντικά για τα εν λόγω χωριά, αλλά σημαντικότερο για όλο το ενεργειακό λεκανοπέδιο είναι η πορεία της ηλεκτροπαραγωγής την επόμενη δεκαετία και οι επιπτώσεις στην αναπτυξιακή στρατηγική του τόπου μας και στην απασχόληση. Παρόλα αυτά τα πρώτα θέματα, σαν πιο «πιασάρικα» και ψηφοθηρικά μονοπώλησαν τη συζήτηση, (βοηθούντων και των βουλευτών, δημάρχων κλπ), ενώ το δεύτερο και σημαντικότερο έμεινε στο περιθώριο.
Έτσι λοιπόν ο κ .Ζερβός και οι τοπικοί παράγοντες ελάχιστα συζήτησαν για το ότι:
 η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) μέχρι το 2020 θα ανεβεί στο 40%, (σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της νέας κυβέρνησης),
 η ενίσχυση αυτή των ΑΠΕ (αλλά και η ανάγκη για δραστική μείωση των εκπομπών του CO2) σημαίνει δραστική μείωση της λιγνιτικής ισχύος, τουτέστιν απόσυρση (κλείσιμο) των μισών περίπου λιγνιτών μονάδων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας,
 άμεση συνέπεια του προηγουμένου θα είναι η σημαντική συρρίκνωση της τοπικής απασχόλησης, (εφόσον δεν υπάρξει ένα συνεκτικό σχέδιο εναλλακτικής ανάπτυξης).
Ο ενεργειακός αναπροσανατολισμός της χώρας λοιπόν, παρά το μεγάλο ειδικό βάρος του, πέρασε στα «ψιλά» των συσκέψεων.

Πριν ένα μήνα ο κ. Ζερβός και η κυβέρνηση καλώς έβαλαν τον πήχη των ΑΠΕ στο 40% της ηλεκτροπαραγωγής αλλά κακώς δεν ξεκαθαρίζουν (με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα) ποιες λιγνιτικές μονάδες θα αποσυρθούν μέχρι το 2020 (Δεν αρκεί η δέσμευση μόνο για τις μονάδες Πτολεμαίδα Ι και ΙΙ). Καλώς ομιλούν για αντιρρυπαντική λιγνιτική τεχνολογία, αλλά όσο αυξάνουν - αντί να μειώνουν - τη λιγνιτική ισχύ υπονομεύουν τους δικούς τους κυβερνητικούς στόχους. Καλώς ομιλούν για πράσινη απασχόληση, αλλά εφόσον δε λένε την αλήθεια πόσες θέσεις θα περικοπούν στα λιγνιτωρυχεία και τους σταθμούς και ποια είναι τα εναλλακτικά σχέδια αναπλήρωσης τους μέχρι το 2020, τότε συσκοτίζουν την πραγματικότητα και συντελούν στον χρόνιο εφησυχασμό της τοπικής κοινωνίας.
Ειδικά στο τελευταίο θέμα των πράσινων θέσεων εργασίας η ένδεια της κυβέρνησης, αλλά και των τοπικών φορέων, είναι τρομακτική έως εγκληματική. Πέραν διαφόρων απλοϊκών ιδεών και προτάσεων που επικαλύπτονται ή αλληλοαντιγράφονται και μερικών projects χαμηλής αποτελεσματικότητας, απουσιάζει ένα στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο με συνεκτικούς στόχους και καθορισμένους ρόλους για την επόμενη δεκαετία (τουλάχιστον). Αν κάνουμε λάθος ας μας διαψεύσουν οι αρμόδιοι, δημοσιεύοντας πόσες θέσεις πράσινης απασχόλησης δημιουργούνται ανά τομέα και έτος μέχρι το 2020.
Εν πάση περιπτώσει, και για να μην μένουμε στην κριτική, καταθέτουμε (με κοινοποίηση στον κ. Ζερβό) την πρόταση των Οικολόγων Πράσινων για τη δημιουργία 3000 πράσινων θέσεων εργασίας στον Ν. Κοζάνης στον τομέα της κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού. Υπενθυμίζουμε ότι η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε και στην προεκλογική περίοδο, αλλά τώρα συνοδεύεται και από συγκεκριμένα νούμερα με βάση διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα (και στοιχεία της Green Peace). Σημειώνουμε ότι στη σύσκεψη της Ποντοκώμης δεν δόθηκε ο στοιχειώδης χρόνος στον εκπρόσωπο των Οικολόγων Πράσινων για να αναπτύξει την πρόταση μας, ενώ οι τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και πολλοί άλλοι επώνυμοι μίλησαν απεριόριστα και χωρίς αντίπαλο (η ΝΔ επέλεξε τη σιωπηρή αποχή από μια εκδήλωση που τη θεώρησε κυβερνητική).

3000 πράσινες θέσεις εργασίας
στον τομέα κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού.
Ο εν λόγω τομέας έχει ως αντικείμενο την κατασκευή βασικού εξοπλισμού για εγκαταστάσεις ΑΠΕ, οι οποίες θα γίνουν και θα λειτουργήσουν σε διάφορες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας. Περιλαμβάνει εξοπλισμό για ανεμογεννήτριες, φωτοβολταικά και ηλιοθερμικά. Οι βιομηχανίες – βιοτεχνίες κατασκευής του εν λόγω εξοπλισμού θα χωροθετηθουν κατά προτεραιότητα στους πληττόμενους νομούς (Κοζάνης – Φλώρινας - Αρκαδίας) με παράλληλη θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων (δάνεια, επιδοτήσεις).

Ανάλυση θέσεων κατά τομέα με χρονικό ορίζοντα το 2020
1. Εξοπλισμός Ανεμογεννητριών (Α/Γ)
 Ένταση εργασίας: 14 εργ/ετη ανά ΜW Α/Γ (μόνο για κατασκευή, ΟΧΙ για εγκατάσταση)
 Παραδοχή: μέχρι το 2020 θα γίνουν 10 GW αιολικά στην Ελλάδα
 (14 εργ/ετη /ΜW) Χ10 GW= 14 X 10.000= 140.000 εργ/ετη
 (140.000 εργ/ετη) : 11 έτη (μέχρι το 2020) = ~ 13.000 θέσεις
 Αν κατασκευαστεί στην Ελλάδα το 40 % του απαιτούμενου εξοπλισμού και δρομολογηθεί στο Ν. Κοζάνης το 1/3 των αντίστοιχων θέσεων εργασίας, τότε στο νομό μας δημιουργούνται 1730 θέσεις λόγω κατασκευής εξοπλισμού Α/Γ

2. Εξοπλισμός φωτοβολταικών (Φ/Β)
 Ένταση εργασίας: 20 εργ/ετη ανά ΜW Φ/Β (μόνο για κατασκευή. ΟΧΙ για εγκατάσταση)
 Παραδοχή: μέχρι το 2020 θα γίνουν 2,6 GW Φ/Β (Ήπιο Σενάριο Green Peace)
 (20 εργ/ετη /ΜW) Χ2,6 GW= 20 X 2.600= 52.000 εργ/ετη
 (52.000 εργ/ετη) : 11 έτη (μέχρι το 2020) = ~ 4.700 θέσεις
 Αν κατασκευαστεί στην Ελλάδα το 40 % των αναγκών μας και η Κοζάνη πάρει το 1/3 αυτών των θέσεων τότε
στο Ν. Κοζάνης δημιουργούνται 630 θέσεις λογω κατασκευής εξοπλισμού Φ/Β

3. Εξοπλισμός Ηλιοθερμικών (Η/Θ)
 Με βάση το δείκτη 1 θέση Η/Θ ανά 87 m2 συλλεκτών δημιουργούνται 28000 θέσεις στον τομέα της κατασκευής-εγκατάστασης Η/Θ σε όλη τη χώρα.
(Κάνουμε πιο συντηρητικές υποθέσεις, εφόσον οι θέσεις αυτές δεν αφορούν μόνο κατασκευή). Αν κατασκευαστεί στο Ν. Κοζάνης Κοζάνη το 2% των Η/Θ, τότε δημιουργούνται στο νομό 560 θέσεις λογω κατασκευής εξοπλισμού Η/Θ

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ = 1730 +630+560=2920

Παρατηρήσεις
1. Στους παραπάνω υπολογισμούς δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή εξοπλισμού για μικρούς ΥΗΣ, γεωθερμία, βιομάζα, κλπ.
2. Δεν συμπεριλαμβάνονται επίσης οι θέσεις που προκύπτουν από την εγκατάσταση και λειτουργία Α/Γ και Φ/Β στο Ν. Κοζάνης. Π.χ από την εγκατάσταση 80 ΜW Α/Γ και 10 ΜW Φ/Β στο Ν. Κοζάνης δημιουργούνται άλλες 100 περίπου θέσεις εργασίας.
3. Επίσης αν η ΔΕΗ κατασκευάσει στην Κοζάνη τον εξοπλισμό (πάνελ κλπ) για το Φ/Β πάρκο των 50MW που εξήγγειλε για την περιοχή μας, τότε δημιουργούνται άλλες 100 θέσεις εργασίας στον τομέα κατασκευής.


Η υλοποίηση της παραπάνω πρότασης, πέραν των 3000 πράσινων θέσεων εργασίας, δημιουργεί και σημαντικά πρόσθετα οφέλη:
1. μειώνει την εκροή συναλλάγματος, που δαπανάται για την αγορά πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού από άλλες χώρες
2. έχει εξαγωγικές δυνατότητες και βελτιώνει το εμπορικό ισοζύγιο με τις γειτονικές χώρες
3. μεταφέρει και αφομοιώνει τεχνολογία και τεχνογνωσία
4. δημιουργεί πρόσθετες (έμμεσες) θέσεις απασχόλησης (έρευνα, υποστηρικτικές βιοτεχνίες, κλπ)

Σε μια τέτοια προοπτική πράσινων επενδύσεων η ΔΕΗ δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη και άτολμη. Πρέπει να πάρει ένα μεγάλο μερίδιο από την πίτα συμμετέχοντας στην ίδρυση μιας επιχείρησης κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισμού. Μια τέτοια διέξοδος διευρύνει τον κύκλο και το αντικείμενο των εργασιών της ΔΕΗ και δίνει μια πράσινη μακροχρόνια λύση στην τοπική απασχόληση. Η μορφή της νέας επιχείρησης μπορεί να είναι μικτή, με βασικό μέτοχο τη ΔΕΗ και εταίρους τους ΟΤΑ ή/και ιδιώτες, καθώς και έναν ξένον οίκο - μεταβατικά - για τη μεταφορά της τεχνολογίας.

Όσοι πιστεύουν ότι η προοπτική της περιοχής μας έχει κι άλλο χρώμα εκτός από το μαύρο του λιγνίτη, ας στηρίξουν στην πράξη μια τέτοια πράσινη πρόταση. Πολύ περισσότερο το στοίχημα αφορά το νέο Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Ζερβό που ήλθε ως πρεσβευτής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πράσινης ανάπτυξης. `
Ιδού λοιπόν η Ρόδος…

ΤΠΚ Οικολόγων Πράσινων
Κοζάνης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι 3000 πράσινες θέσεις εργασίας αντιστοιχούν στις θέσεις που δίνουν 6 μεγάλες μονάδες της ΔΕΗ συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων ορυχείων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου