.

Δημοτικό Συμβούλιο Δημ. Υψηλάντη για τη μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την 16η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.00 στο αμφιθέατρο του Δημοτικού καταστήματος στην ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ με θέμα:
«Μετεγκατάσταση Τ.Δ. Ποντοκώμης», τελευταίες εξελίξεις.-

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου