.

Νέοι Πρόεδροι στους Εθνικούς Δρυμούς Πρεσπών και Πίνδου

Ορίστηκαν από το ΥΠΕΚΑ για τους Εθνικούς Δρυμούς:
ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ:
Πρόεδρος - Ειδικός Επιστήμονας:
Κασιούμης Κων/νος του Νικολάου (Δασολόγος, Ερευνητής)
Αναπληρωτής Ειδικός Επιστήμονας: Βέργος Στέργιος του Γεωργίου (Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας Τμ. Δασοπονίας και Δ.Π.Φ.)
ΠΡΕΣΠΩΝ:
Πρόεδρος - Ειδικός Επιστήμονας: Γεώργιος Παρισόπουλος του Αθανασίου (Ερευνητής)
Αναπληρωτής Ειδικός Επιστήμονας: Μάζαρης Αντώνιος του Δημητρίου (Ερευνητής – Λέκτορας – Περιβ/γος)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου