.

Χρυσάφι τα βιοκαύσιμα: Μπορούν να ενισχύσουν με 15 δισ. ετησίως το ΑΕΠ

Κατά 15 δισ. ευρώ/έτος κατ" ελάχιστον, αναμένεται να προσδώσει στο ΑΕΠ η εισαγωγή και καλλιέργεια νέων ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα για συνολική παραγωγή βιοκαυσίμου.

Το ποσό αυτό συνδέεται με μια ανάπτυξη παραγωγής που φτάνει στα 5 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ). Μάλιστα μπορεί να οδηγήσει σε σύγχρονη μείωση του εμπορικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά 4,5 δισ. ευρώ λόγω της μείωσης των εισαγωγών πετρελαίου κατά 3 δισ. ευρώ και της αύξησης εξαγωγών θερμοκηπιακών γεωργικών προϊόντων κατά 1,5 δισ. ευρώ.
Τα παραπάνω επισημαίνει ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Νίκος Δαναλάτος στο πλαίσιο σχετικής εργασίας, που μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΑ. Όπως λέει, η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι ακόμη μεγαλύτερη λόγω της ανάπτυξης των κλάδων κατασκευής, επισκευής και εμπορίου πελλετοποιητών, θρυμματιστών και λοιπού εξοπλισμού των μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμου, όπως και του διπλασιασμού των μεταφορών (θαλάσσιες, σιδηροδρομικές, οδικές) στους χρήστες λόγω της υποδιπλάσιας θερμογόνου δύναμης του βιοκαυσίμου συγκριτικά με ίσους όγκους πετρελαίου.
Σύμφωνα με τον καθηγητή, θα προκύψουν τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη, όπως μηδενισμός της εδαφικής διάβρωσης και ερημοποίησης 6 εκ. στρ. (30% των πλέον υποβαθμισμένων γαιών), μείωση της νιτρορύπανσης σε 8 εκ. στρ κατά 75.000 τόνων νιτρικών ετησίως, μείωση της ρύπανσης από λοιπά αγροχημικά, σημαντική βελτίωση της εδαφικής γονιμότητας (οργανική ουσία, ολικό άζωτο), εξοικονόμηση νερού άρδευσης περί τα 800 εκ. κ.μ. (δηλ. 150% άνω ρου Αχελώου) ετησίως, όπως και κεφαλαιώδους σημασίας αύξηση της βιοποικιλότητας και βελτίωση της ποιότητας ζωής της υπαίθρου.
Η γεωργία μαζί με τη ναυτιλία και τον τουρισμό, σύμφωνα με τον κ. Δαναλάτο, αποτελούν το τρίπτυχο του δυναμικού παραγωγής αγαθών και ανάπτυξης της Ελλάδας. Ο γεωργικός τομέας απασχολεί περί το 1,5 εκ. κατοίκους, ενώ οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ανέρχονται περί τα 40 εκ. στρέμματα.
Έτσι, ο λόγος καλλιεργούμενης έκτασης (40 εκ. στρ.) προς πληθυσμό (11 εκ.) είναι ικανοποιητικός σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες γεωργικά χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. (Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιαπωνία, κλπ) και με βάση και την υψηλή παραγωγικότητα των ελληνικών συστημάτων χρήσης γης (μελέτες Παν. Θεσσαλίας), η χώρα μπορεί να απολαμβάνει επάρκεια τροφής καλλιεργώντας μόνο το 25% των καλλιεργήσιμων γαιών, ενώ στις υπόλοιπες θα μπορούσαν να παράγονται γεωργικά προϊόντα ανάδελφης ποιότητας και πολύ υψηλής αξίας για να εφοδιάσουν την παγκόσμια κοινότητα.
Ένα από τα αναπτυξιακά προγράμματα αφορά τη ζεύξη της γεωργίας και της ενέργειας με την προώθηση της παραγωγής ελληνικών (βιο-) καυσίμων από ενεργειακές καλλιέργειες, για τη μείωση του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, την αύξηση του ΑΕΠ και του ρυθμού αύξησης, τη σχετική απεξάρτηση από τα ορυκτά εισαγόμενα καύσιμα, την προστασία του περιβάλλοντος.
Το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει την παραγωγή 10 εκατ. τόνων βιομάζας από ενεργειακές καλλιέργειες χαμηλών εισροών (π.χ. αγριαγκινάρας, switch grass, κλπ) για την παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων (chips, pellets, briquettes, κλπ) που θα αντικαταστήσουν περί τους 5 εκ. t πετρελαίου συνολικής αξίας περί τα 3 δισ. ευρώ ή περί το 25% των καθαρών εισαγωγών πετρελαίου, καταλήγει καθηγητής.
Ο Νίκος Δαναλάτος είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, και του Ολλανδικού Γεωπονικού Πανεπιστημίου του Wageningen με MSc στην Εδαφολογία και Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, και PhD στην ποσοτική αξιολόγηση συστημάτων χρήσης γης. Υπήρξε υπότροφος της ολλανδικής κυβέρνησης την περίοδο 1983-1993. Από τον Μάρτιο 2006 υπηρετεί ως Καθηγητής Γεωργίας και Οικολογίας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει συμμετάσχει σε 26 Ερευνητικά Προγράμματα κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα διάβρωσης εδαφών, νιτρορύπανσης, ερημοποίησης γαιών, ενεργειακών φυτών, και μοντέλων ανάπτυξης καλλιεργειών.

reporter.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου