.

Συνήγορος του Πολίτη: Ετήσια Έκθεση "Περιβάλλον και ανάπτυξη"

Η αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των προτεραιοτήτων που κυριαρχούν στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Η περιβαλλοντική παράμετρος διαδραματίζει πλέον περιθωριακό ρόλο και το κράτος την αντιμετωπίζει είτε ως εμπόδιο στην ανάπτυξη είτε ως εισπρακτική ευκαιρία για το δημόσιο ταμείο.

κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο Περιβάλλον και ανάπτυξη ...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου