.

Σεμινάρια για μηχανικούς "Εξοπλισμός και μεθοδολογία μετρήσεων για ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων - Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων βάσει μετρήσεων"


ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ


Στα πλαίσια του έργου «Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και Προστασίας του Περιβάλλοντος» (PEEBPE-Interreg IV)
το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
και το ΤΕΕ/ΤΔΜ
διοργανώνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα σεμινάρια με θέματα:
τον εξοπλισμό και τη μεθοδολογία μετρήσεων για ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, καθώς και
είδη επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων.
Πιο συγκεκριμένα:

Θεματική ενότητα 1 (Στημονιάρης Δημήτριος-Τσιαμήτρος Δημήτριος)
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 και ώρα 17.00:

A) Απαιτούμενος εξοπλισμός για ενεργειακές επιθεωρήσεις (Τσιαμήτρος Δημήτριος)
Είδη και χρησιμότητα στην ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων, Προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές, επιδειξη λειτουργίας, δυσκολίες κατά τη χρήση του εξοπλισμού σε επιθεωρήσεις σχολείων και δημοτικών κτιρίων, επεξεργασία αποτελεσμάτων – σχετικά λογισμικά.

Διάρκεια (2 ώρες)

B)   Περιγραφή έργου PEEBPE (Στημονιάρης Δημήτρης - Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου)
Διάρκεια (1 ώρα)

Γ) Συζήτηση (1 ώρα)
Θεματική ενότητα 2 (Κώττας Θεόδωρος-Στημονιάρης Δημήτριος)
Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 και ώρα 17.00

Α) Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων βάσει μετρήσεων.

Είδη επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσια κτίρια που επιθεωρηθηκαν με τη χρήση εξοπλισμού μετρήσεων, δυσκολίες και περιορισμοί κατά τη μελέτη, τεύχη δημοπράτησης.

Διάρκεια (3 ώρες) 

Β) Συζήτηση (1 ώρα)«Τα σεμινάρια θα συνοδεύουν διαλείμματα για καφέ και βουτήματα, και θα διατεθούν φάκελος με πιστοποιητικό παρακολούθησης, τυπωμένες καθώς και ηλεκτρονικές σημειώσεις.»


Για δηλώσεις συμμετοχής στον κ. Τσιαμήτρο Δημήτριο μέχρι τις 7 Μαρτίου 2014:

6931 974 828


Σε περιπτωση που συγκεντρωθούν περισσότεροι από 30 ενδιαφερόμενοι, το σεμινάριο θα επαναληφθεί τον επόμενο μήνα.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου