.

Και οι υποχρεώσεις της μητρικής στη Μικρή ΔΕΗ

Δυσχέρειες στην προώθηση του σχεδίου πώλησης της μικρής ΔΕΗ δεν θα υπάρξουν μόνον λόγω των ισχυρών αντιδράσεων που έχουν εκδηλώσει συνδικαλιστές και τοπικές κοινωνίες. Το γεγονός ότι στη νέα εταιρία που θα αποσχισθεί από τη μητρική θα μεταβιβασθούν κατ’ αναλογία και όλες οι υποχρεώσεις της τελευταίας, δηλαδή, και ο δανεισμός της, αλλά και τα ανεξόφλητα τιμολόγια, δημιουργεί εύλογο ερώτημα κατά πόσο θα υπάρξει ουσιαστικό επενδυτικό ενδιαφέρον.

Αυτό καθορίζεται με σαφήνεια στο σχέδιο νόμου για τη μικρή ΔΕΗ, η δημόσια διαβούλευση του οποίου ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή. Στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου και στην α’ παράγραφο αναφέρεται ότι «με την ολοκλήρωση της απόσχισης και, κατά περίπτωση, της σύστασης της νέας εταιρίας, επέρχεται αυτοδικαίως με οιονεί καθολική διαδοχή η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου και η νέα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του εισφερόμενου κλάδου».
Σύμφωνα με πληροφορίες του energiagr, σήμερα οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί της ΔΕΗ πλησιάζουν το δυσθεώρητο ποσό του 1,4 δισ. ευρώ, μέρος του οποίου θα μεταφερθεί στη μικρή ΔΕΗ, όπως έγινε γνωστό από υψηλά ιστάμενη πηγή της Επιχείρησης. Εάν, δηλαδή, ισχύσει αυτό που ορίζει το σχέδιο νόμου και δεν αλλάξει κατά τη συζήτηση στη Βουλή, όταν θα έρθει προς ψήφιση, τότε με τα σημερινά δεδομένα η νέα Επιχείρηση θα κληρονομούσε περί τα 420 εκατ. ευρώ, που αφορούν στα «φέσια» της μητρικής εταιρίας.
Την ίδια στιγμή, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ για το 9μηνο του 2013 ο μακροπρόθεσμος δανεισμός της υπερβαίνει τα 3 δισ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι άλλες απαιτήσεις της. Συνεπώς, με βαριά «προίκα» φαίνεται να φορτώνεται η προς πώληση μικρή ΔΕΗ, κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα διαφοροποιήσει το όποιο επενδυτικό ενδιαφέρον και ενδεχομένως να επηρεάσει το τίμημα που θα αξιωθεί.
Ήδη, το θέμα της εισφοράς των υποχρεώσεων της μητρικής στη νέα εταιρία απασχολεί εν δυνάμει επενδυτές. Η Protergia,του ομίλου Μυτιληναίος, στα σχόλια που έκανε στο πλαίσιο της διαβούλευσης επισημαίνει ότι δημιουργείται αοριστία και αβεβαιότητα «ως προς τα παραλειφθέντα στοιχεία του εισφερόμενου κλάδου (ειδικά ως προς το παθητικό αυτού). Για να προσελκυθούν επενδυτές για τη νέα εταιρεία, θα πρέπει να είναι σαφές και οριστικοποιημένο αυτό που προσφέρεται». Προτείνει δε «οποιαδήποτε τροποποίηση του ενεργητικού και του παθητικού που θα ανήκει στη νέα εταιρεία θα πρέπει να λήγει μέχρι την προκήρυξη του διαγωνισμού για τη μεταβίβαση των μετοχών της».
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, το σχέδιο νόμου, ακόμη κι αν κατατεθεί στη Βουλή, δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία. Οι ισχυρές αντιδράσεις που πληθαίνουν εκτιμάται ότι λειτουργούν αποτρεπτικά για μια τέτοια απόπειρα, υπό τη σκιά των εκλογικών αναμετρήσεων το Μάιο. Με δεδομένο, μάλιστα, το γεγονός ότι η διαδικασία της απόσχισης θα απαιτήσει μεγάλο χρόνο, η όποια απόπειρα πώλησης της μικρής ΔΕΗ μετατίθεται για μετά το 2015. 

Πηγη: Energeia.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου