.

Συμμετοχή του Εργαστήριου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής (ΕΑΡ – ΠΕΦΥ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής (ΕΑΡ – ΠΕΦΥ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε στο 5ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 14 – 16 Μαρτίου 2014. 

Παρουσιάστηκαν οι εργασίες :·        «Επίπεδα ολικού αεριώδους υδραργύρου στον ατμοσφαιρικό αέρα της Κοζάνης και σε επιλεγμένους εσωτερικούς χώρους της πόλης»

·        «Συγκεντρώσεις ΑΣx και ΠΑΥ από καύση βιομάζας σε κωμόπολη της ΒΔ Ελλάδας»

·        «Μετρήσεις συγκεντρώσεων SO2 στη Δυτική Μακεδονία – Εφαρμογή προγνωστικού μοντέλου για τη διερεύνηση της διασποράς την περίοδο μέγιστων συγκεντρώσεων»

·        «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ: Συντελεστές εκπομπής ΑΣx – Διασπορά από διάχυτες πηγές των λιγνιτωρυχείων στη Δυτική Μακεδονία»

Η πρώτη εργασία αναφέρεται στην αξιολόγηση συγκεντρώσεων υδραργύρου σε επιλεγμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της πόλης της Κοζάνης. Ο υδράργυρος είναι ένα τοξικό μέταλλο και αποτελεί ρύπο άμεσης προτεραιότητας  αφού εμφανίζει τοξικότητα και δυνατότητα βιοσυσσώρευσης στην τροφική αλυσίδα του ανθρώπου. Την εργασία παρουσίασε ο Δρ Σ. Γκάρας, επιστημονικός συνεργάτης του TEI Δυτικής Μακεδονίας.

Η δεύτερη αναφέρεται στην αξιολόγηση μετρήσεων εισπνεύσιμων αιωρουμένων σωματιδίων λόγω των εκπομπών από τη χρήση βιομάζας ως καύσιμης ύλης για τη θέρμανση των νοικοκυριών. Για το σκοπό αυτό  πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10, ΑΣ2,5 και ΑΣ1, και προσδιορίστηκε το χημικό αποτύπωμα τους. Την εργασία παρουσίασε η Δρ Αθηνά Κρέστου, επιστημονικός συνεργάτης του TEI Δυτικής Μακεδονίας.

Στην  τρίτη εργασία αναλύθηκαν μετρήσεις συγκεντρώσεων διοξειδίου του θείου στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τις ημέρες που παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις, έγιναν προσομοιώσεις της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και διασποράς για την ερμηνεία του μηχανισμού δημιουργίας των μεγίστων συγκεντρώσεων. Την εργασία παρουσίασε ο Β. Ματθαίος, μεταπτυχιακός φοιτητής, επιστημονικός συνεργάτης του TEI Δυτικής Μακεδονίας.

Η τέταρτη εργασία αναφέρεται στο έργο «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ» που χρηματοδοτείται από το ΛΚΔΜ/ΔΕΗ Α.Ε. Το έργο έχει τελικό σκοπό την ποσοτικοποίηση των εκπομπών σκόνης από τις επιμέρους δραστηριότητες των ορυχείων, καθώς και της συνεισφοράς των εκπομπών αυτών στις μετρούμενες συγκεντρώσεις στους αποδέκτες. Παρουσιάστηκε η μέθοδος που εφαρμόζεται, έγιναν συγκρίσεις με τα ισχύοντα στη διεθνή βιβλιογραφία και σχολιάστηκαν τα σημεία πρωτοτυπίας της ακολουθούμενης μεθοδολογίας. Την εργασία παρουσίασε ο καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε., υπεύθυνος του ΕΑΠ – ΠΕΦΥ,  Α. Τριανταφύλλου.

Τα πλήρη κείμενα των εργασιών δημοσιεύτηκαν στα πρακτικά του συνεδρίου (ISBN : 978-618-81196-0-4. ISSN: 1791-4280).

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Χημικών Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.   

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου