.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο για την "Μικρή ΔΕΗ"

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Π.Ε. Φλώρινας (Ωδείο) στην Φλώρινα, με θέμα

Θέμα  1ο: Ζωτικά συμφέροντα Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με τις τρέχουσες εξελίξεις στη Δ.Ε.Η.
Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  κ. Γεώργιος Δακής


Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου


  Γεώργιος Παπαδόπουλος


Πίνακας Αποδεκτών:
  1. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  3. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου