.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 14.6.2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 14-6-2011 ΩΡΑ 7:00 μ.μ. 1. Επικύρωση πρακτικών.

2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Αποστολή Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2010.
β) Αίτηση χορηγίας για Ευρωπαϊκό εντατικό πρόγραμμα ERASMUS από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Συνεδρίαση Επιτροπής Eλέγχου Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης την Πέμπτη 16-6-2011.
δ) Συνάντηση εργασίας για τρέχουσες εξελίξεις στον κλάδο της ενέργειας με συλλόγους εργαζομένων ΔΕΗ, Εργατικά Κέντρα, ΕΒΕ Ν. Φλώρινας και Κοζάνης την Τετάρτη 15-6-2011 με πρωτοβουλία ΤΕΕ/ΤΔΜ
ε) Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 15-6-2011.
στ) Ημερίδα Π.Σ.Δ.Μ.Η. «Ανελκυστήρες: Επιλογή – Μελέτη – Νομοθεσία» την Τετάρτη 15-6-2011, Αθήνα.
ζ) Πρακτικά του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα τη «Διαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας (Πλατεία Νίκης) της Κοζάνης»

3. Υλοποίηση ενταγμένου έργου στο ΕΑΠ Ν. Κοζάνης με τίτλο: Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίων για τη χρήση ιπτάμενης τέφρας σε υποβάσεις, βάσεις, επιφάνειες κύλισης και προκατασκευασμένων στοιχείων έργων οδοποιίας».

4. Συμμετοχή ΤΕΕ/ΤΔΜ στην πρόσκληση εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Clusters» με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

5. Ορισμός εκπροσώπων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για
α) την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σερβίων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Σερβίων και Πλατανορέματος Ν. Κοζάνης.
β) την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ενότητας οικισμών Βελβεντού και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Βελβεντού Ν. Κοζάνης.
γ) την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Ν. Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα ΕΕΛ Δήμου Ασκίου.Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου