.

Στην χρυσή εποχή του εισέρχεται το φυσικό αέριο


Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ) εκτιμά πως η αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης φυσικού αερίου μπορεί να πυροδοτήσει μία 'χρυσή εποχή' για τη συγκεκριμένη μορφή ενέργειας. Η ΙΕΑ δήλωσε σε έκθεσή της πως η ζήτηση μπορεί να αυξηθεί σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά του άνθρακα μέχρι το 2030 και κοντά στα επίπεδα του πετρελαίου μέχρι το 2035.

Η Υπηρεσία υπογραμμίζει το αβέβαιο μέλλον της πυρηνικής ενέργειας ως ενός εκ των βασικών παραγόντων της αύξησης στη ζήτηση φυσικού αερίου.
Τονίζει, δε, πως η απόφαση της Κίνας να αναπτύξει περιβαλλοντικά φιλικές μορφές ενέργειας αποτελεί έναν ακόμη παράγοντας που ωθεί τη ζήτηση φυσικού αερίου, καθώς το τελευταίο είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον απ' ότι το πετρέλαιο ή ο άνθρακας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου