.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 21.6.2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 21-6-2011 ΩΡΑ 19:00

1. Επικύρωση πρακτικών.

2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Παραίτηση από τη Δ.Ε. του συν. Κωνσταντίνου Ντέλμα και αντικατάστασή του από τη στν. Κοψαχείλη Δήμητρα.
β) Επιστολή Ν.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Ν. Καστοριάς για παράταση παράδοσης μελετών από Ομάδες Εργασίας.
γ) Παραίτηση του Αντωνίου Κωνσταντίνου από μέλος της Ν.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Ν. Καστοριάς
δ) Επιστολή ΤΕΕ σε ερώτηση του συν. Στυλιανού Σκόρδα για την «Καθυστέρηση αποτελεσμάτων Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Πλατείας Νίκης Δήμου Κοζάνης».
ε) Επιστολή Τ.Ε.Ε. Δυτικής Κρήτης για ΚΕΝΑΚ – Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών – Παραδοσιακοί Οικισμοί.

3. Ορισμοί εκπροσώπων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. :
α) στην Τακτική Γενική Συνέλευση ΔΕΠΕΠΟΚ.
β) στην επιτροπή χορήγησης αδειών εκτέλεσης μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών.

4. Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ΙΓΜΕ.

5. Συμμετοχή ΤΕΕ/ΤΔΜ στην πρόσκληση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

6. Αντικατάσταση μέλους ΔΕ και σύνδεσμος από τη ΔΕ της ΜΕ Πολιτισμού.

7. Συμπεράσματα επαφών ΤΕΕ/ΤΔΜ με φορείς για τα ενεργειακά θέματα της περιοχής.

8. Αίτηση κου Χρυσοβαλάντη Λίτα για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με μεταλλική κατασκευή (στέγη) σε οικία στο Σειρήνι Γρεβενών.

Ο ΠρόεδροςΔ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου