.

ΡΑΕ: Τη Δυνατότητα Εξατομικευμένων Χρεώσεων Οφείλει να Παρέχει η ΔΕΗ στις Βιομηχανίες

από το energeia.gr

Οι μεγάλοι καταναλωτές ρεύματος, όπως η βιομηχανία, θα πρέπει να έχουν εφεξής τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται τα τιμολόγιά τους με την ΔΕΗ. Αυτό προβλέπει απόφαση που αναρτήθηκε εχθές στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, ενώ, παράλληλα, δρομολογείται η προσφορά εξατομικευμένων χρεώσεων προς μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες, της υψηλής και μέσης τάσης και από τους ιδιώτες προμηθευτές.
Η απόφαση της ΡΑΕ περιλαμβάνει συστάσεις προς τους προμηθευτές
με τις βασικές αρχές με γνώμονα βάσει των οποίων θα πρέπει να καταρτίζουν τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Εξάλλου, η Αρχή, με ξεχωριστή επιστολή, καλεί τη ΔΕΗ να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με βάση τις αρχές που ισχύουν και για τους άλλους προμηθευτές στα τιμολόγια προς τους λεγόμενους πελάτες της υψηλής τάσης, δηλαδή τις μεγάλες βιομηχανίες. Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω διαπραγματεύσεων, η ΔΕΗ οφείλει να ενημερώσει τη ΡΑΕ ώστε νε μπορέσει να προχωρήσει στις συμφωνίες αυτές.
Οι επαφές μεγάλων βιομηχανιών με την ΔΕΗ, με αντικείμενο τις συμφωνίες προμήθειας ρεύματος μετρούν ήδη κάποιους μήνες, καθώς τα τιμολόγια της κατηγορίας αυτής έχουν απελευθερωθεί εδώ και χρόνια.
Η ΡΑΕ στην απόφασή της για τους πελάτες Υψηλής και Μέσης Τάσης τονίζει ότι οι τελευταίοι «μπορούν να προσφέρονται εξατομικευμένες χρεώσεις προσαρμοσμένες στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τις προσφερόμενες υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ προμηθευτή και πελάτη τηρουμένων των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αποφυγής στραυροειδών επιδοτήσεων».
Οι συστάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προς τις ιδιωτικές εταιρείες αφορούν θέματα όπως ο τρόπος διαμόρφωσης των τιμολογίων προς όλους τους πελάτες στη βάση συγκεκριμένων αρχών ώστε αυτά να αντανακλούν το βασικό κόστος προμήθειας, να μην προκαλούν διακρίσεις μεταξύ καταναλωτών της ίδιας κατηγορίας, να μην στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό κ.λπ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου