.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 15.6.2011


Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  15 Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:
Θέμα 1ο:   Σύγκληση  Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τη σύσταση δύο
                  Περιφερειακών Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 164 Ν. 3852/10. 
(Το θέμα εισάγεται για συζήτηση μετά από γραπτό αίτημα του 1/3 των Π.Σ.  
 βάσει του άρθρου 167 Ν. 3852/10).

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Γεώργιος  Δακής.

Θέμα 2ο:   Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πρόγραμμα INTERREG
                  IVB SEE, που αφορά το έργο:  «Καινοτόμοι μηχανισμοί αμοιβαίας εκμάθησης
                  των πολιτικών για την ανάπτυξη των συνεργατικών σχημάτων (clusters)». 

Εισηγητής:  ο Γενικός Δ/ντής Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, κ.  Πασχάλης Οικονομίδης

Θέμα 3ο:   Δημιουργία Συνεργατικού Σχηματισμού (clusters) στον κλάδο του
                  ΜΕΤΑΛΛΟΥ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,  κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέμα 4ο:   Υποβολή προτάσεων στο Α.Π. 2 «Υποδομές και Υπηρεσίες
                  Προσπελασιμότητας» του Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007 – 2013.. 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,  κ. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέμα 5ο:   Ενημερωτική εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου, κ. Κατσαούνη Νίκου,
                  Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Ελληνικής Γούνας. 

Εισηγητής: ο Περιφερειακός Σύμβουλος,  κ. Νικόλαος Κατσαούνης.

Θέμα 6ο:   Ορισμός εκπροσώπων (τακτικών και αναπληρωματικών)
                  για το Δ.Σ. του ΚΕΠΕ. 

Εισηγήτρια: η Αντιπρόεδρος του Κέντρου Περιβάλλοντος,  κα Κυριακή Αποστολίδου.

Θέμα 7ο:   Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
                   Μακεδονίας και του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για το έργο:  «Κέντρο
                   Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού». 

Εισηγητής:  ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 8ο:   Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
                     Μακεδονίας και του Δήμου Βοΐου για το έργο:  «Εσωτερικό δίκτυο
                     ύδρευσης Σιάτιστας». 

Εισηγητής:  ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης

Θέμα 9ο:   Παραχώρηση προς χρήση του Ξενώνα στο Δ.Δ. Ψαράδων. 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας,  κ. Δημήτριος Ηλιάδης.

Θέμα 10ο:   Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς.  

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 11ο:   Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε Ενιαίο Κείμενο του Καταστατικού
                   του Νομαρχιακού Ωδείου Φλώρινας – Ορισμός Εκπροσώπων. 

Εισηγητής:  ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα 12ο:   Ορισμός εκπροσώπου του Π.Σ. για τη Γενική Συνέλευση της ΑΝΚΟ Α.Ε.. 

Εισηγητής:  ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ.  Γεώργιος Δακής

Θέμα 13ο:   Ορισμός εκπροσώπου του Π.Σ. για τη Γενική Συνέλευση της ΑΝΦΛΩ Α.Ε.. 

Εισηγητής:  ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης

Θέμα 14ο:   Ορισμός εκπροσώπου του Π.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, για τη συγκρότηση
                  Κοινής Επιτροπής Καθοδήγησης του ΙΡΑ, Προγράμματος Διασυνοριακής
                  Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2007 – 2013». 

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Γεώργιος Δακής.Θέμα 15ο:   Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
                  στην Τακτική Συνέλευση των Μετόχων της Δ.Υ.ΠΡΑ ΑΕ. 

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Γεώργιος  Δακής.

Θέμα 15ο:   Ορισμός εκπροσώπων του Π.Σ. για την προγραμματική σύμβαση με τίτλο: 
                   «Ενεργοποίηση – Υλοποίηση των δράσεων των αξόνων 2 και 4 του
                   Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου
                   για τους Νομούς Τρικάλων, Γρεβενών και Καρδίτσας». 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών,  κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 16ο:   Ορισμός εκπροσώπων του Π.Σ. για την προγραμματική σύμβαση με τίτλο: 
                   «Δρόμοι Γεύσεων Πίνδου». 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών,  κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 17ο:   Ορισμός εκπροσώπων του Π.Σ. για την προγραμματική σύμβαση με τίτλο: 
                   «Μελέτη αποκατάστασης Μονής Ταξιαρχών». 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών,  κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 18ο:   Ορισμός εκπροσώπων του Π.Σ. για την προγραμματική σύμβαση με τίτλο: 
                   «Ολοκλήρωση τοπογραφικής, κτηματογραφικής & υψομετρικής αποτύπωσης
                   του άνω & κάτω οικισμού Σμίξης και τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης
                   στον Άνω οικισμό της κοινότητας Σμίξης του Ν. Γρεβενών». 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών,  κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 19ο:   Ορισμός εκπροσώπων του Π.Σ. για την προγραμματική σύμβαση με τίτλο: 
                   «Συμπλήρωση Μελετών στο Δήμο Γόργιανης του Νομού Γρεβενών». 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών,  κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 20ο:   Ορισμός εκπροσώπων του Π.Σ. για την προγραμματική σύμβαση με τίτλο: 
                   «Συμπλήρωση μελετών στην Κοινότητα Σμίξης του Νομού Γρεβενών». 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών,  κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 21ο:   Ορισμός εκπροσώπων του Π.Σ. για την προγραμματική σύμβαση με τίτλο: 
                   «Συμπλήρωση μελετών στο Δήμο Χασίων του Νομού Γρεβενών». 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών,  κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 22ο:   Ορισμός εκπροσώπων του Π.Σ. για την προγραμματική σύμβαση με τίτλο: 
                   «Συμπλήρωση μελετών στην Κοινότητα Μεσολουρίου του Νομού Γρεβενών». 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών,  κ. Γεώργιος Δασταμάνης.Θέμα 23ο:   Ορισμός εκπροσώπων του Π.Σ. για την προγραμματική σύμβαση με τίτλο: 
                   «Συμπλήρωση μελετών στο Δήμο Ηρακλεωτών του Νομού Γρεβενών». 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών,  κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 24ο:   Ορισμός εκπροσώπων του Π.Σ. για την προγραμματική σύμβαση με τίτλο: 
                   «Μελέτη κατολισθήσεων στο Δ.Δ. Πολυνερίου και Πανοράματος του
                    Δ. Θεοδώρου Ζιάκα». 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών,  κ. Γεώργιος Δασταμάνης.

Θέμα 25ο:   Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του έργου:  «Αιολικό Πάρκο παραγωγής
                  ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 16,00 MW και τα συνοδά του έργα,
                  της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ Ε.Ε.», στη θέση «ΟΡΟΣΗΜΟ»
                  της Τοπικής Κοινότητας Βράχου (της Δ.Ε. Άργους Ορεστικού του Δήμου
                  Ορεστίδος της Π.Ε. Καστοριάς) και των Τοπικών Κοινοτήτων Δραγασιάς &
                  Δαμασκηνιάς της Δημοτικής Ενότητας Τσοτυλίου του Δ. Βοΐου της Π.Ε.
                  Κοζάνης) στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας». 

Εισηγητής:  ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς
Πίνακας Αποδεκτών:
  1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  2. Βουλευτές  Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
  3. Πολιτικά Κόμματα
  4. ΜΜΕ

Κοινοποίηση:
1.      Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
2.      Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
3.      Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.
4.      Δήμοι Π.Δ.Μ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου