.

ΡΑΕ: στο ΔΕΣΜΗΕ οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ιδιωτών παρόχων αν τους αφαιρεθεί η άδεια

από το econews...

Στο ΔΕΣΜΗΕ θα καταλήγουν τα ποσά που χρωστούν οι καταναλωτές σε εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, των οποίων την άδεια ανακαλεί η ΡΑΕ .
Σύμφωνα με δημοσίευμα του energypress.gr
, ειδική νομοθετική ρύθμιση θα προβλέπει ότι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί πελατών προμηθευτών ηλεκτρισμού που τους αφαιρείται η άδεια, θα εισπράττονται κατά προτεραιότητα από το διαχειριστή του συστήματος, έναντι οποιουδήποτε τρίτου πιστωτή των συγκεκριμένων εταιρειών.
Πρόκειται για πρόταση που κατέθεσε η ΡΑΕ στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε για το ύψος των εγγυήσεων που πρέπει να προσκομίζουν οι πάροχοι προς τον ΔΕΣΜΗΕ, προκειμένου με αυτές να καλύπτουν τυχόν ανεξόφλητες συναλλαγές.
Η εν λόγω ρύθμιση είναι απαραίτητη καθώς η προτεινόμενη μεθοδολογία για το ύψος των εγγυήσεων, οδηγεί σε χαμηλότερα ποσά από τα υφιστάμενα (ίσα με συναλλαγές αξίας 60 ημερών αντί για 180 σήμερα), γεγονός που όμως αυξάνει τον κίνδυνο μη κάλυψης των οφειλών των προμηθευτών προς τον ΔΕΣΜΗΕ.
Η άλλη πρόταση που κατέθεσε η ΡΑΕ αφορά τη σύναψη δανείου από το ΔΕΣΜΗΕ, το κόστος του οποίου θα καλύπτεται από ειδικό τέλος το οποίο θα επιβληθεί σε όλους τους προμηθευτές.
Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ενός συνεγγυητικού κεφαλαίου, που θα καλύπτει τα τυχόν ελλείμματα και θα θα συμμετέχουν όλοι οι προμηθευτές.
Οι προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας θα τεθούν σε διαβούλευση μιας εβδομάδας, δηλαδή μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου