.

ΙΕΑ: Νέα Έκδοση για την Γεωθερμία

Εργαλεία και πολιτικές που θα οδηγήσουν ως το 2050 σε δεκαπλασιασμό της παραγόμενης από γεωθερμία ενέργεια προτείνει μία νέα έκδοση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ).
Η έκδοση, με τίτλο « Technology Roadmap- Geothermal Heat and Power» προτείνει ένα μείγμα πολιτικών δράσεων που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη γεωθερμικών πεδίων και νέων τεχνολογιών στον τομέα αυτό και αποτελεί την πιο πρόσφατη στην σειρά του ΙΕΑ για τους Τεχνολογικούς Οδικούς Χάρτες «ΙΕΑ Technology Roadmaps». Με τα προτεινόμενα μέσα οι συντάκτες της έκθεσης θεωρούν εφικτή την παραγωγή ηλεκτρισμού από γεωθερμία κατά 3,5% και κατά 3,9% την παραγωγή ενέργειας για θέρμανση τα επόμενα σαράντα χρόνια, ενώ σήμερα τα αντίστοιχα μεγέθη βρίσκονται στο 0,3% και στο 0,2 % αντίστοιχα.

Όπως τόνισε κι ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΕΑ, Νομπούο Τανάκα, στην παρουσίαση της μελέτης: «Οι επιδόσεις αυτές θα αποτελέσουν σημαντική συμβολή στις παγκόσμιες προσπάθειες για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με τη χρήση μίας βιώσιμης και αξιόπιστης πηγής ενέργειας που είναι διαθέσιμη σε όλον τον κόσμο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή τις εποχές του έτους».

Η μελέτη θεωρεί ότι βασική παράμετρος για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η θέσπιση κινήτρων, όπως τα feed- in tariffs. Απαραίτητη θεωρεί την δημιουργία βάσεων δεδομένων προσβάσιμων σε όλους.

Βασική παράμετρος, επίσης, είναι αυτή της αδειοδοτικής διαδικασίας για τις νέες γεωθερμικές πηγές. Στη μελέτη τονίζεται ότι πολλές χώρες δεν έχουν το σχετικό νομικό πλαίσιο, ενώ οι άδειες δίνονται στα πλαίσια μεταλλευτικών νόμων που έχουν άλλους σκοπούς κι όχι την προώθηση των ΑΠΕ. Έτσι, ανάμεσα στα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνεται και ο διαχωρισμός των γεωθερμικών κοιτασμάτων από το υπόλοιπο περιεχόμενο του μεταλλευτικού κώδικα κάθε χώρας.

Αναφορικά με τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, η έκδοση του ΙΕΑ « Technology Roadmap- Geothermal Heat and Power» επισημαίνει ότι ως τώρα κυριαρχεί η εξαγωγή της γεωθερμίας γίνεται με νερό ή ατμό που εντοπίζεται στα προς εκμετάλλευσιν πεδία. Ωστόσο, τονίζεται ότι το συντριπτικό ποσοστό του γεωθερμικού δυναμικού βρίσκεται σε πετρώδη στρώματα του υπεδάφους, που κατά κανόνα είναι ξηρά και αδιαπέραστα, ενώ δεν περιέχουν νερό αρκετό για την εξαγωγή της γεωθερμίας.

Αν και οι τεχνολογίες (π.χ. «ενισχυμένα γεωθερμικά σχήματα»- EGS) που χρησιμοποιούνται στα πετρώματα αυτά είναι ακόμη σε φάση επίδειξης, ο ΙΕΑ προτείνει την ανάπτυξη και επίδειξη τουλάχιστον 50 σχεδίων EGS από κυβερνήσεις κρατών τα επόμενα δέκα έτη.

Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν γεώτρηση σε βάθος 1,5 χλμ και πλέον, ενώ κατόπιν διοχετεύεται νερό στα πηγάδια αυτά ώστε να προκληθούν ρωγμές στα πετρώματα. Άλλες ρωγμές δημιουργούνται στη συνέχεια ώστε να αντλήσουν το νερό, το οποίο έχει θερμανθεί από τα θερμά πετρώματα.

Όπως τονίζουν οι συντάκτες της έκθεσης, αν τα συστήματα EGS αναπτυχθούν πιο πολύ, θα αυξήσουν σημαντικά την έρευνα για γεωθερμικά πεδία σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε εδώ την έκδοση του ΙΕΑ « Technology Roadmap- Geothermal Heat and Power»:
http://www.iea.org/papers/2011/Geothermal_Roadmap.pdf

Πηγή: ΙΕΝΕ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου