.

Επιστολή της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη ΓΕΝΟΠ

Σήμερα Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011 και ώρα 10:15, η ΔΕΗ ΑΕ απέστειλε στη ΓΕΝΟΠ επείγουσα επιστολή το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

«Κύριοι,
παρά τη δικαστική απόφαση της 24ης Ιουνίου 2011, δεν επαναφέρατε ακόμη τη διαθέσιμη ισχύ του Συστήματος στα επίπεδα της 23ης Ιουνίου 2011 όπως αυτή διατάσσει, με αποτέλεσμα η συνολική ισχύς του να είναι σημαντικά χαμηλότερη της ελάχιστης προβλεπόμενης στην εν λόγω απόφαση (6800 MW).
Συνέπεια αυτού είναι ότι απαιτούνται και ήδη πραγματοποιούνται εκτεταμένες περικοπές στο διασυνδεδεμένο Σύστημα, που αναμένεται να ανέλθουν στα 1200 έως 1300 MW. Το έλλειμμα αυτό υπερβαίνει κατά πολύ το ανώτατο όριο που ορίζεται στην υπ’ αριθμόν 4/2010 απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής, άρθρο 15 του Ν. 1264/1982.
Με δεδομένες τις εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο από την κατάσταση αυτή, σας καλούμε να διαθέσετε άμεσα πρόσθετη θερμική ισχύ στο Σύστημα και κατ’ ελάχιστον τα 750 MW που αποκόψατε τις πρωινές ώρες της 24ης Ιουνίου 2011.»

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να προβεί σήμερα σε σημαντικά μεγαλύτερες περικοπές από τις προηγούμενες ημέρες.

Η ΔΕΗ ζητάει ειλικρινά συγνώμη από το κοινωνικό σύνολο για την ταλαιπωρία που υφίσταται και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2011

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου