.

Ενεργειακές "προγραμματικές δηλώσεις" από το Γιώργο Παπακωνσταντίνου

Να προχωρήσει πιο εντατικά στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, σε περαιτέρω αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ διατηρώντας έλεγχο στις κρίσιμες υποδομές της χώρας, στον ουσιαστικό διαχωρισμό της ΔΕΠΑ από τον ΔΕΣΦΑ, στην πώληση της ΔΕΠΑ και τη διάθεση ποσοστού της ΔΕΣΦΑ και παράλληλα να ενισχύσει το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, εμφανίστηκε αποφασισμένος ο νέος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, κατά την σημερινή ομιλία του στη Βουλή.
Ταυτόχρονα αποκάλυψε ότι θα επανεξετάσει την απαγόρευση πετρελαιοκίνησης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα όσον αφορά τα ενεργειακά ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε τα εξής:
Σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο διεθνές ενεργειακό περιβάλλον η Ελλάδα πρέπει να ξαναχαράξει τη στρατηγική της. Συμμετέχοντας στα νέα ενεργειακά δίκτυα, αλλάζοντας το ενεργειακό της μίγμα, στρεφόμενη στις ανανεώσιμες πηγές, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, απελευθερώνοντας την αγορά, φέρνοντας επενδύσεις.
Η ΔΕΗ ήταν και θα παραμείνει κεντρικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής. Αλλά μία ΔΕΗ που λειτουργεί με σύγχρονους όρους σε μία απελευθερωμένη αγορά.
Είναι άμεσος αναπτυξιακός στόχος και υποχρέωσή μας στο πλαίσιο της ΕΕ να προχωρήσουμε πιο εντατικά στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Η απελευθέρωση φέρνει επενδύσεις, συμβάλλει στην ανάπτυξη, σε περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες, στη συγκράτηση τιμών.
Δίνει σε καταναλωτές και επιχειρήσεις δικαίωμα επιλογής προμηθευτή. Με τιμολόγια που αντανακλούν το κόστος παραγωγής και διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Με ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού κόστους.
Η κυβέρνηση θα προχωρήσει την απελευθέρωση καταθέτοντας το νομοσχέδιο για το 3ο ενεργειακό πακέτο. Εξασφαλίζοντας πρόσβαση στα δίκτυα χωρίς διακρίσεις σε τρίτους – ιδιώτες – και διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον.
Θα προχωρήσει σε περαιτέρω αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ διατηρώντας έλεγχο στις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Θα προχωρήσει στον ουσιαστικό διαχωρισμό της ΔΕΠΑ από τον ΔΕΣΦΑ, στην πώληση της ΔΕΠΑ και τη διάθεση ποσοστού της ΔΕΣΦΑ.
Υποστηρίζουμε και ενισχύουμε το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές. Η χώρα μας έχει θέσει συγκεκριμένους και φιλόδοξους στόχους για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Αυτό αποτελεί καθοριστικό τμήμα της ενεργειακής μας στρατηγικής. Θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες αδειοδότησης για αιολικά πάρκα και ειδικότερα για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Όμως σταδιακά εκλογικεύεται το ρυθμιζόμενο κόστος και όφελος για την παραγωγή και διάθεση ενέργειας από ΑΠΕ. Στόχος μας να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, αλλά και να εξορθολογιστεί το τιμολόγιο προς τον τελικό καταναλωτή. Για την ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας και την απρόσκοπτη πρόσβασή μας σε πρώτες ύλες υποστηρίζουμε με όσες δυνατότητες υπάρχουν τα έργα της κατασκευής των αγωγών. Τόσο των αγωγών φυσικού αερίου, του Ελληνοιταλικού του ITGI, του Ελληνοβουλγαρικού IGB, του South Stream όσο και του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.
Υδρογονάνθρακες και Μεταλλευτική πολιτική
Ο ορυκτός πλούτος της χώρας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας για την αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας. Μπορεί να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην περιφέρεια. Σε αυτό το πλαίσιο το ΥΠΕΚΑ έχει ολοκληρώσει τη μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού μητρώου λατομείων όλης της χώρας. Την αναμόρφωση του νέου κανονισμού για μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών.
Την απελευθέρωση της Γεωθερμικής Ηλεκτροπαραγωγής στο ενεργειακό μας μίγμα και ταυτόχρονα την προώθηση των εφαρμογών στον αγροτικό και τουριστικό τομέα. Είναι σε εξέλιξη η τροποποίηση της εξορυκτικής νομοθεσίας, η επανεξέταση των τελών και μισθωμάτων του εξορυκτικού κλάδου, η επιτάχυνση των διαδικασιών για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων χρυσού, η επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας εκμίσθωσης του λιγνιτωρυχείου της Βεύης.
Ταυτόχρονα ανοίγουμε το δρόμο για την αξιοποίηση του εθνικού πλούτου της χώρας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο προωθώντας άμεσα τη σύσταση εθνικού φορέα για την έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.
Εξοικονόμηση
Η νέα στρατηγική για την ενέργεια φυσικά δεν μπορεί να στηριχθεί στην ενεργειακή σπατάλη. Η Ελλάδα έχει καθυστερήσει σημαντικά στην αφομοίωση τεχνολογιών, αλλά και νοοτροπιών που οδηγούν σε εξοικονόμηση ενέργειας. Γι αυτό και ο τομέας αυτός μπορεί να αναπτύξει άμεσα τεράστια δυναμική.
Παράλληλα οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας είναι αναπτυξιακή διέξοδος για έναν τομέα που πλήγηκε περισσότερο από την κρίση ρευστότητας στην οικονομία, τις κατασκευές. Το Ελληνικό κράτος έχει ήδη προκηρύξει προγράμματα για την ενίσχυση του κλάδου των τεχνολογιών και των έργων εξοικονόμησης σε κατοικίες, δημόσια κτήρια και τους ΟΤΑ. Θα ενισχύσουμε αυτά τα προγράμματα γιατί πιστεύουμε στο σημαντικό τους ρόλο τόσο στην αναπτυξιακή διαδικασία όσο και στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Ταυτόχρονα θα επανεξετάσουμε την απαγόρευση πετρελαιοκίνησης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Για την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη μείωση του μεταφορικού κόστους επιχειρήσεων και καταναλωτών. Οι σύγχρονες τεχνολογίες πετρελαιοκίνησης έχουν οδηγήσει όλες τις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε αυτή την κατεύθυνση.
Περιβαλλοντική αδειοδότηση
Όλοι ξέρουμε πως η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπως έχει σήμερα ούτε προστατεύει το περιβάλλον ούτε διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων. Την αλλάζουμε λοιπόν. Το νέο πλαίσιο που θα νομοθετηθεί σύντομα θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Μείωση των έργων και δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με ό,τι προβλέπει η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία
• Μείωση του χρόνου αδειοδότησης στο μέσο όρο της ΕΕ
• Κατάργηση της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συντριπτική πλειοψηφία των έργων και δραστηριοτήτων
• Κατάργηση των συνυπογραφών άλλων Υπουργών, που οδηγεί σε καθυστερήσεις
• Απαλλαγή από τη διαδικασία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων που έχουν τοπικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως π.χ. μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες και βιομηχανίες χαμηλής όχλησης.
Παράλληλα, θα προχωρήσουμε στην πλήρη κατάργηση του συνόλου των αδειοδοτήσεων που αλληλοκαλύπτονται, αποτελούν γραφειοκρατικά βαρίδια και δημιουργούν συνθήκες διαφθοράς. Θα ενσωματωθούν στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Μέχρι την ολοκλήρωση του νέου θεσμικού πλαίσιου το ΥΠΕΚΑ δεσμεύεται για την επίσπευση επενδυτικών σχεδίων που λιμνάζουν. Έχω δώσει εντολή στις υπηρεσίες μου για την άμεση καταγραφή τους και την κατά προτεραιότητα εξέταση έως 10 από αυτές, με κριτήριο το μέγεθος της επένδυσης. Να το ξεκαθαρίσω: δεν κάνουμε εκπτώσεις στο περιβάλλον.
Οι δραστηριότητες που θα εξαιρούνται από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα λαμβάνουν πρότυπους περιβαλλοντικούς όρους, σε συμφωνία με τη ρύθμιση που ήδη ψηφίστηκε πρόσφατα στο νόμο για την απλοποίηση της αδειοδότησης της βιομηχανίας.
Θα γίνονται συστηματικοί έλεγχοι κατά τη λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων και κατά τη φάση της κατασκευής σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες θα ελέγχονται κυρίως στη φάση της λειτουργίας τους αφού οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνδέονται με αυτή.
Και στο πλαίσιο αυτό σκοπεύουμε να ενισχύσουμε το σημαντικό έργο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, στοχεύοντας τις δραστηριότητές τους σε τομείς με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και θέτοντας σε πλήρη εφαρμογή την περιβαλλοντική ευθύνη, με την οποία ο ρυπαίνων είναι και υπεύθυνος για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς.
Η χρηματοδότηση της πράσινης ανάπτυξης
ΕΠΕΡΑΑ: Πρώτο εργαλείο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΕΡΑΑ). Μέχρι πρόσφατα οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις είχαν ταυτιστεί μόνο με κατασκευές έργων υποδομής (και κυρίως οδοποιία). Προχωρήσαμε σε ριζική τομή ώστε το ΥΠΕΡΑΑ να εκπληρώσει το στόχο του που είναι πρώτα από όλα η χρηματοδότηση έργων περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
Τα έργα του ΕΠΕΡΑΑ δίνουν λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα: δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικοί καθαρισμοί, έργα ύδρευσης, μελέτες για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, σχέδια διαχείρισης φυσικών πόρων, διαχείριση απορριμμάτων, ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση υδατικών πόρων, προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Χρηματοδοτούν δράσεις για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή εξοικονόμηση, την ανάπτυξη νέων ενεργειακών επιχειρήσεων.
Δράσεις για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, τις Πράσινες Γειτονιές, βιοκλιματικές αναβαθμίσεις. Αλλά και δράσεις που πρόκειται να βελτιώσουν δραστικά την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των δημοσίων υπηρεσιών για την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως οι ελεγκτές Περιβάλλοντος και η απλοποίηση και επιτάχυνση της αδειοδότησης.
Η απορρόφηση του ΕΠΕΡΑΑ παραμένει χαμηλή. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να γίνει πιο ουσιαστικό το σημαντικό αυτό εργαλείο.
Χρηματιστήριο ρύπων
Ένα νέο χρηματοοικονομικό εργαλείο στη υπηρεσία της επίτευξης των στόχων ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Ένα εργαλείο που ταυτόχρονα μπορεί να επιφέρει πρόσθετα έσοδα για το κράτος, αλλά και δημιουργεί κίνητρα για τη συμμόρφωση στους στόχους για την μείωση των εκπομπών ρύπων. Η αρχή του ο ρυπαίνων πληρώνει στην πράξη και μάλιστα αναλογικά.
Πράσινο Ταμείο
Η δημιουργία του Πράσινου Ταμείου αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση και έναν νέο θεσμό που με διαφάνεια και ξεκάθαρη στοχοθεσία θα συνεισφέρει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.
Οι πόροι του πράσινου ταμείου – που προέρχονται από τους ημιυπαίθριους ή αργότερα από τα τέλη ρύπων -- θα διατεθούν κυρίως για αστικές αναπλάσεις. Για τη βελτίωση του ισοζυγίου πρασίνου στις αστικές περιοχές, αλλά και δημιουργία ή ανάδειξη των ελεύθερων χώρων.
ΥΠΕΚΑ
Όσον αφορά την ανάληψη εκ μέρους του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε τα εξής:
Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλο στοίχημα για μένα ότι ο Πρωθυπουργός μου εμπιστεύτηκε έναν τομέα πολιτικής με αυτά τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Έχει γίνει ήδη πολύ σημαντικό έργο από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ. Σε όλους τους τομείς πολιτικής του Υπουργείου. Χαιρετίζω όλη τη δουλειά που έγινε και τα αποτελέσματά της. Και βασιζόμενος σε αυτά, θα κάνω ό,τι μπορώ για να προχωρήσουμε πιο ενεργά σε αυτό που περιγράφουμε ως Πράσινη Ανάπτυξη.
Να δείξουμε ότι η Πράσινη Ανάπτυξη είναι πρώτα από όλα -- και πάνω από όλα -- ανάπτυξη. Με κεφαλαίο Α. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας, που αναδεικνύει και μετατρέπει σε πηγή πλούτου τα πλεονεκτήματα της χώρας μας. Είτε μιλάμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε μιλάμε για το φυσικό περιβάλλον, τον ήλιο, την θάλασσα, τα δάση. Αυτός είναι ο γνώμονας της πολιτικής μας.

Αναδημοσίευση: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου