.

ΥΠΕΚΑ: Οι ελληνικές θέσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., στο Λουξεμβούργο

Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών αποτέλεσαν βασικά θέματα του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο. Τις ελληνικές θέσεις παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, εκπροσωπώντας το ΥΠΕΚΑ.

Πιο συγκεκριμένα, υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας το κείμενο των Συμπερασμάτων για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα με το οποίο η ΕΕ επαναβεβαιώνει την ισχυρή της θέληση για προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας, όπως αυτή εκφράστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011.

Ο κ. Μαθιουδάκης τόνισε ότι η ενεργειακή απόδοση αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις παράγοντες επίτευξης των στόχων μας για μία ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλού άνθρακα και στρατηγική προτεραιότητα της Ελλάδας για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Αναφορικά με τις ενεργειακές υποδομές η ελληνική πλευρά εξέφρασε την αναγκαιότητα ανάπτυξης των δικτύων, ως μονόδρομος για την επίτευξη των στόχων του 20 - 20 - 20 και υποστήριξε την ανάγκη να σχεδιαστούν μηχανισμοί που θα δίνουν κίνητρα σε επενδύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η εισροή κεφαλαίων για την έγκαιρη υλοποίησή τους.

Στον τομέα του ηλεκτρισμού, ο κ. Μαθιουδάκης τόνισε τη στρατηγική μας που αποβλέπει στη σύνδεση των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών με την ηπειρωτική χώρα, για να αξιοποιηθεί η δυναμικότητα των νησιών σε ΑΠΕ, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την περιφερειακή συνοχή.

Στον τομέα του φυσικού αερίου αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του Ελληνο- Ιταλικού αγωγού (ITGI), ένα έργο ώριμο και βιώσιμο που σε συνδυασμό με τον Ελληνό- Βουλγαρικό αγωγό (IGB) εξυπηρετούν την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων, καθώς και την ενεργειακή ασφάλεια της Ε.Ε.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου