.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόταση για αύξηση του Κοινοτικού προϋπολογισμού

Στις 29 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αύξηση κατά 5,04% του Κοινοτικού προϋπολογισμού για τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-20). Στις προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνεται η διάθεση 50 δις ευρώ για τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού ταμείου που θα στοχεύει στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και η αύξηση των κονδυλίων για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την υποστήριξη της έρευνας και τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Αντίθετα, η Επιτροπή προτείνει τη μείωση των πόρων που θα διατεθούν στις Κοινές Πολιτικές για τη Γεωργία και την Αλιεία.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου