.

Τι προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα για τον ενεργειακό τομέα


Με την πώληση ποσοστού 55% της ΔΕΠΑ και 31% του ΔΕΣΦΑ στο τέταρτο τρίμηνο του 2011 «ανοίγει» ο χορός των αποκρατικοποιήσεων στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που κατατέθηκε στη Βουλή αφού έλαβε την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου. Τα καινούργια δεδομένα σε σχέση με το πρόγραμμα που είχε παρουσιάσει προ τριών εβδομάδων στο υπουργικό συμβούλιο ο κ. Παπακωνσταντίνου, είναι η αποσαφήνιση ότι θα διαχωριστεί η ΔΕΠΑ από τη ΔΕΣΦΑ και θα αποκρατικοποιηθούν χωριστά, καθώς και ότι θα πωληθεί το ποσοστό του δημοσίου στα ΕΛΠΕ. Όσον αφορά τη ΔΕΗ, η διατύπωση είναι ίδια και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης, τόσο του 17% όσο και, χωριστά, των περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή μονάδων.

Αναλυτικότερα, η λίστα των αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνει:
- την πώληση ποσοστού 55% της ΔΕΠΑ, από το 65% που ελέγχει σήμερα το Δημόσιο, στο τέταρτο τρίμηνο του 2011
- την πώληση ποσοστού 31% του ΔΕΣΦΑ, από το 65% που ελέγχει σήμερα το Δημόσιο, επίσης στο τέταρτο τρίμηνο του 2011
- την πώληση της συμμετοχής του Δημοσίου, ήτοι 55,2%, στη ΛΑΡΚΟ, επίσης στο τέταρτο τρίμηνο του 2011
- την πώληση της συμμετοχής του Δημοσίου, ήτοι 35,5%, στα Ελληνικά Πετρέλαια, στο πρώτο τρίμηνο του 2012
- την πώληση ποσοστού 17% της ΔΕΗ, από 51% που ελέγχει σήμερα το Δημόσιο, στο τρίτο τρίμηνο του 2012
- την πώληση του 100% του υποθαλάσσιου κοιτάσματα φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα», στο πρώτο τρίμηνο του 2013
Στο επίκεντρο οι ΑΠΕ
Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή επισημαίνεται ότι στο επίκεντρο του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας τίθεται η πράσινη ανάπτυξη, και ότι αλλάζει ο προσανατολισμός στην ενέργεια «για την αξιοποίηση των δωρεάν ενεργειακών πόρων που η χώρα μας διαθέτει σε αφθονία: του ανέμου και του ηλίου».
Με βάση τα παραπάνω η κυβέρνηση στοχεύει στη σημαντική αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, και όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση ήδη έχει απλοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και έχει τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες.
Παράλληλα, προετοιμάζεται το έδαφος για τη μεταλιγνιτική εποχή και για το λόγο αυτό ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την κατασκευή ενός από τους μεγαλύτερους φωτοβολταϊκούς σταθμούς της χώρας σε εγκαταλελειμμένο λιγνιτικό πεδίο της περιοχής της Κοζάνης.
Επίσης, προχωρά σταδιακά και η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας «με στόχο την τόνωση του ανταγωνισμού, την πραγματοποίηση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά..
Αναλυτικότερα και σε ό,τι αφορά τις αποκρατικοποιήσεις του ενεργειακού τομέα η αιτιολογική έκθεση αναφέρει τα εξής:
Για τη ΔΕΠΑ: Είναι η μεγαλύτερη εταιρία στον κλάδο του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Είναι επίσης η μητρική εταιρία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ ), ο οποίος διαθέτει το πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του ΕΣΦΑ.
Το Δημόσιο ελέγχει το 65% των μετοχών της ΔΕΠΑ, ενώ το 35% ανήκει στα Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ. Το Δημόσιο προτίθεται να προβεί στο διαχωρισμό της ΔΕΣΦΑ από τη ΔΕΠΑ και να προχωρήσει στην πώληση της ΔΕΠΑ και του 31% των μετοχών της ΔΕΣΦΑ που κατέχει σε ιδιώτες επενδυτές έως το 4ο τρίμηνο του 2011.
Για τη ΔΕΗ: Αποτελεί το μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επιπλέον είναι ο ιδιοκτήτης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ο κύριος πάροχος αυτής στην ελληνική επικράτεια. Η εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ το Δημόσιο κατέχει το 51% των μετοχών της. Το υπόλοιπο 49% ανήκει στο ευρύ επενδυτικό κοινό.
Το Δημόσιο σκοπεύει στο διαχωρισμό της ΔΕΗ το 3ο τρίμηνο του 2011 και στην περαιτέρω αποκρατικοποίηση της εταιρίας με τη διάθεση έως 17% των μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή στην πώληση περιουσιακών στοιχείων, με την παράλληλη διατήρηση του ελέγχου επί της διοίκησής της. Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί έως το 4ο τρίμηνο του 2012.
Για τα Ελληνικά Πετρέλαια: Έχουν στην ιδιοκτησία τους και λειτουργούν 3 διυλιστήρια στην Ελλάδα και κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη νοτιοανατολική Μεσόγειο στον ενεργειακό τομέα. Η διύλιση αποτελεί την κύρια απασχόληση του Ομίλου και τα 3 διυλιστήρια αντιπροσωπεύουν το 76% της δυναμικότητας διύλισης αργού πετρελαίου στη χώρα.
Η εταιρία είναι εισηγμένη στο ΧΑ και το Δημόσιο κατέχει το 35,5% του μετοχικού της κεφαλαίου. Μειοψηφική συμμετοχή ανερχόμενη σε 41,3% ανήκει στην Paneuropean Oil and Industrial Holdings SA. Το Δημόσιο προτίθεται να μεταβιβάσει το μετοχικό του ποσοστό στην εταιρεία εντός του 1ου τριμήνου του 2012. Η μεταβίβαση μετοχών δεν θα θίγει τα στρατηγικά αποθέματα ασφαλείας της χώρας.
Για το υποθαλάσσιο κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα»: Ανακαλύφθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1972. Το κοίτασμα τέθηκε σε παραγωγή το 1981. Σήμερα, η εκμετάλλευσή του πραγματοποιείται από ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρία, στην οποία το Δημόσιο έχει παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης. Η παρούσα άδεια εκμετάλλευσης λήγει στις 22/11/2014.
Το Δημόσιο στοχεύει στη διερεύνηση της δυνατότητας και στην αξιολόγηση των εναλλακτικών τρόπων για την αξιοποίηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του επί του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» και ειδικότερα στις δυνατότητες μετατροπής του σε αποθηκευτικό χώρο φ.α. μέσω πώλησης μέρους ή όλης της συμμετοχής του Δημοσίου σε εταιρεία στην οποία θα εισφερθεί μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων του. Η συναλλαγή για την πώληση των δικαιωμάτων αναμένεται να λάβει χώρα εντός του 1ου τριμήνου του 2013.
Για τη ΛΑΡΚΟ: Ιιδρύθηκε το 1989, μετά την εκκαθάριση της Ελληνικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής ΑΕ («Παλαιά ΛΑΡΚΟ»), η οποία είχε ιδρυθεί το 1963. Η ΛΑΡΚΟ συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών σιδηρονικελίου στον κόσμο και δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση, εξόρυξη και κατεργασία σιδηρονικελίου.
Αυτή τη στιγμή το Δημόσιο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό 55,2%, ενώ το 33,4% ανήκει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το 11,4% στη ΔΕΗ. Το Δημόσιο σχεδιάζει εντός του 4ου τριμήνου του 2011 την πώληση του 55,2%των μετοχών σε στρατηγικό επενδυτή παραχωρώντας παράλληλα και τη διοίκηση της εταιρίας.
Για τα Ορυχεία - Μεταλλεία: Το Δημόσιο προτίθεται να αξιοποιήσει τα δικαιώματα εσόδων που έχει σε υπό ανάπτυξη κοιτάσματα, σε ορυχεία και μεταλλεία. Τα δικαιώματα εσόδων αναμένεται να παραχωρηθούν το 4ο τρίμηνο του 2012 και 3ο τρίμηνο του 2013.

Πηγή: energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου