.

ΥΠΕΚΑ: Νέο πλαίσιο διεξαγωγής των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών

Τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο διεξαγωγής των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών το οποίο υπεγράφη από την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη. Στο πλαίσιο περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις, οι υποχρεώσεις, οι όροι και οι διαδικασίες διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τον εμπλουτισμό του συνολικά, καθώς και τη θεσμοθέτηση διαδικασιών που καθιστούν τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς μία ελκυστική διαδικασία που οδηγεί στην παραγωγή ποιοτικών μελετών για κάθε λογής έργα.

Κύριο στόχο του νέου πλαισίου αποτελεί η μεγάλη αύξηση του αριθμού των προκηρυσσόμενων διαγωνισμών, ο εμπλουτισμός των κατηγοριών και των ειδών διαγωνισμού που μπορούν να επιλεγούν, το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλογής των βραβευθέντων, η αύξηση του αριθμού των υποψήφιων αξιόλογων έργων για την υλοποίηση των οποίων είναι υποχρεωτική η διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, η σύντμηση του χρόνου ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και ο περιορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής για ορισμένους τύπους διαγωνισμών. Προβλέπεται η κατάρτιση ενιαίου καταλόγου κριτών που συγκροτείται από 3μελή επιτροπή εκπροσώπων του ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ, του ΤΕΕ και του ΥΠΕΚΑ, της οποίας προεδρεύει ο εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ. Η επιλογή των κριτών από τους καταλόγους θα διενεργείται με κλήρωση και δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή του ίδιου κριτή σε περισσότερους από ένα διαγωνισμό κατ’ έτος.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου