.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 14.11.2011

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2012.
Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 2ο: «Η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Περιφέρειας και οι χρηματοδοτήσεις των πολιτιστικών φορέων».
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Συνοχής, κ. Αθανάσιος Κοσματόπουλος.

Θέμα 3ο: 2η τροποποίηση του καταρτισθέντος Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 4ο: Προγραμματική Σύμβαση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Πασχάλης Χαρούμενος.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Παναγιώτης Πλακεντάς

Πίνακας Αποδεκτών:
1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
2. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
3. Πολιτικά Κόμματα
4. ΜΜΕ
Κοινοποίηση:
1. Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
2. Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
3. Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.
4. Δήμοι Π.Δ.Μ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου